Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energianvarastointijärjestelmät
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Energianvarastointijärjestelmät

Parempi tuottavuus

Smart Connected Assembly – kuusi arvopylvästä

Piilokustannuksia on vaikeampi ennakoida. Atlas Copcolla on ratkaisu juuri sinulle, joten lue, miten Smart Connected Assembly voi auttaa sinua

Loading...

Parempi tuottavuus

Tuotannon ja kokoonpanolinjojen hallinnassa on keskityttävä tuottavuuteen. Se onkin johtava tekijä tuotannon ja kokoonpanon kehittämisessä. Neljäs teollinen vallankumous on jo ovella, ja jälleen kerran muutokseen on lähdettävä tuottavuutta ajatellen. Nyt sitä voidaan lähestyä uudesta näkökulmasta.

Haasteet

Tuottavuutta pyritään jatkuvasti parantamaan ottamalla tehokkaampia työkaluja käyttöön ja hienosäätämällä työskentelyprosesseja. Kokoonpanolinjojen suunnitelmia uudistetaan koko ajan siten, että kustannuksia saataisiin vähennettyä ja tuottoa lisättyä. Millä muilla tavoilla tuottavuutta voitaisiin parantaa?
Uudelle tasolle pääseminen vaatii asioiden pohtimista uudelleen ja uusia näkökulmia. Tähän vaativaan haasteeseen on vastattava vaiheittaisella lähestymistavalla.

Mahdollisuudet

Tieto on tulevaisuuden älykkäiden kokoonpanolinjojen perusta sekä tärkeä osa suunnittelua ja suunnitelmien muuttamista. Laatua ja tuottavuutta on pystytty todistetusti parantamaan hyödyntämällä todellista tietoa. Off-road -alan johtavan valmistajan NOK-kiristysten määrä väheni 73 prosentilla, jolloin ensimmäisen läpimenon tuotteiden osuus kasvoi 98 prosenttiin. Tämä saavutettiin järjestelmällisellä lähestymistavalla, jossa kolme tärkeintä ongelma-aluetta pyrittiin tunnistamaan ja ratkaisemaan säännönmukaisesti. Tällä uudella tiedonkäsittelytavalla päästään aitoon tuottavuuteen, ja se voidaan toteuttaa vaiheittain ja hallitusti.

Parempi tuottavuus Smart Connected Assembly -ratkaisun avulla

Tuottavuudessa keskitytään uudelleenkäsittelyn vähentämiseen, vikojen minimointiin ja tuoton maksimointiin. Tällöin pelkkä toisistaan eristettyjen alueiden analyysi ei riitä, vaan asiaa on tarkasteltava monesta eri näkökulmasta. Jokainen vaihe on huomioitava alusta loppuun, jotta tuottavuutta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.
Tämä on mahdollista, kun hyödynnetään oikeaa tietoa tuotannon kaikista osista. Tuottoon, laatuun, aikaan ja kustannuksiin liittyvää kokoonpanolinjojen tietoa voidaan verrata työpisteiden ja työkalujen käyttöön. Tällöin suunnitelmien teko ja uudistaminen perustuu tosiasioihin ja tuottavuutta voidaan aidosti parantaa.

Uuden sukupolven ToolsNet 8 -tiedonkeruu- ja analyysiohjelmisto auttaa tuottavuuden parantamisessa, ja sitä käytetään tuotantoprosessin optimointiin. Kun se yhdistetään PowerFocusin kaltaisiin ohjaimiin, kokoonpanoprosessia voidaan hallita kokonaisvaltaisesti. Se tarjoaa alustan laadun ja tuottavuuden kehittämiselle.

Käyttäjät ovat keskeisessä osassa tuottavuuden parantamisessa. Operator Guidance -ratkaisu antaa käyttäjälle näytön kautta suoria ohjeita, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia ja vähentävät virheitä. Jatkuva opastus mahdollistaa sen, että käyttäjä voi työskennellä tehokkaasti, aikaa haaskaamatta. Tämä vähentää myös työntekijöiden kouluttamisen tarvetta ja siten mahdollistaa prosessin skaalattavuuden ja joustavuuden.
Smart Connected Assembly auttaa sinua parantamaan tuottavuutta kokonaisvaltaisella ja vaiheittaisella lähestymistavalla.

Yhteenveto
Smart Connected Assembly pyrkii toteuttamaan tietyn vision. ToolsNet vie kokoonpanolinjaa kohti täydellistä digitalisaatiota ja teollisuus 4.0 -ratkaisua. Sen avulla olet valmis viemään tuottavuuden uudelle tasolle.

Smart Connected Assembly tekee teollisuus 4.0 -visiosta totta: se vie meidät kohti maailmaa, jossa teknologia on helppokäyttöistä ja nopeat tulokset ovat tärkeitä.

Lue lisää Smart Connected Assembly -ratkaisusta ja teollisuus 4.0 -visiosta – NAPSAUTA TÄTÄ

Julkaisu Asiakaskertomus Video Taskuopas