Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Parempi käytettävyysaika

Smart Connected Assembly – kuusi arvopylvästä

Lue, miten Atlas Copco voi lisätä käytettävyysaikaa, tuottavuutta ja laatua ja vähentää uusien tuotteiden julkaisukustannuksia

Loading...

Parempi käytettävyysaika

Suunnitelmista ja toimituksista kiinni pitäminen ovat tärkeitä tekijöitä menestyvässä tuotantoalan liiketoiminnassa. Jatkuva tuotanto on varmistettava ja suunnittelemattomia tuotannon keskeytyksiä on ehkäistävä. Tämän edellytyksenä on, että prosesseja on jo luotu ja toiminnan pullonkauloja on poistettu. Silti on muitakin mahdollisuuksia käytettävyysajan parantamiseen. Koska seisonta-ajan aiheuttamat kustannukset ovat hyvin suuret, myös näennäisesti pienillä parannuksilla on suuri vaikutus.

Haasteet

Tuotteet ovat entistä monimutkaisempia, tuotantoerät pieniä ja käsittelyajat nopeampia, mikä tekee tuotannon käytettävyysajan pidentämisestä haastavampaa. Tuotannon hidastumisella tai odottamattomalla keskeytymisellä on kalliit seuraukset. Suorien kustannusten määräksi arvioidaan 3 000–6 000 euroa minuuttia kohti, mutta ne ovat usein vain pienempi osuus kokonaiskustannuksista. Piilokustannuksia on vaikeampi ennustaa, ja ne ovat usein merkittävämmät. Kustannusten lisäksi myös tuotannon keskittämisellä on merkitystä: kun tuotanto on kestävällä ja luotettavalla pohjalla, aikaa säästyy jatkuvaan parannustyöhön.

Mahdollisuudet

Tuotantotiedon avulla voidaan tunnistaa kokoonpanolinjojen riskit ja vaikuttaa niihin ennaltaehkäisevästi, ennen kuin ongelmia ilmenee. Kun eräs Atlas Copcon asiakas analysoi tuotantoaan, tuloksena syntyi uusi huolto-ohjelma. Tämä dataan perustuva ennakkohuolto-ohjelma on vähentänyt työkalujen odottamatonta seisonta-aikaa 75 prosentilla.

Käytettävyysajan pidentäminen Smart Connected Assembly -ratkaisun avulla

Atlas Copco käyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa: käytettävyys ei perustu vain työkalujen kestävyyteen, vaan koko prosessia on tuettava konfiguroinnilla, ohjelmistolla ja koulutuksella. Jatkamme edelleen entistä kestävämpien työkalujen valmistusta, minkä lisäksi etsimme uusia innovatiivisia tapoja käytettävyysajan parantamiseen. Tiedot kerätään koko kokoonpanolinjalta, työpisteistä ja työkaluilta. Tuotannon keskeytyksen riskit tunnistetaan, ja kokoonpanolinja voidaan ennalta optimoida. Erilaiset konkreettiset tekniikat, kuten Production Analyzer -analyysi, Body Tracking System -järjestelmä ja Pick-to-light-ratkaisu auttavat virheiden ja uudelleenkäsittelyn välttämisessä ja vähentävät ajan kulumista hukkaan prosessissa.
Älyhuoltoa
ToolsNet luo perustan ennakoivalle älyhuollolle. Se tekee kiristysjärjestelmästä luotettavan ja perustuu data-analyysille. Työkalut ja työpisteet on varustettu sisäänrakennetulla analytiikalla, joka auttaa yksittäisten työkalujen huoltotarpeen tunnistamisessa etukäteen niiden tarkan kunnon perusteella.
Atlas Copcon työkalut on suunniteltu älyhuoltoon sopiviksi, joten huolto ja korjaus on nopeaa ja helppoa. Huolto-organisaatiossa voidaan keskittyä samoihin asioihin, mikä tekee sen toiminnasta asianmukaista ja tehokasta. Tuotteiden huollettavuus ja huollon ennaltaehkäisevä lähestymistapa parantaa tuotannon käytettävyysaikaa.
Tuotannonkeskeytyksen sattuessa pääsyy voidaan jäljittää nopeasti saatavilla olevien tietojen avulla. Lisäksi data-analyysi määrittää tarvitut toimenpiteet, jotta lisäongelmien riskit voidaan eliminoida.
Yhteenveto
Käytettävyysaikaa voidaan parantaa Smart Connected Assembly -ratkaisun älykkäällä datapohjaisella huollolla, kokonaisvaltaisella lähestymistavalla ja kestävillä ratkaisuilla, jotka ehkäisevät seisonta-aikoja.
Smart Connected Assembly tekee teollisuus 4.0 -visiosta totta: se vie meidät kohti maailmaa, jossa teknologia on helppokäyttöistä ja nopeat tulokset ovat tärkeitä.
Lue lisää Smart Connected Assembly -ratkaisusta ja teollisuus 4.0 -visiosta – NAPSAUTA ALLA OLEVAA LINKKIÄ.