Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Kiristystekniikka

Oikean kiristysratkaisun valinta

Ota meihin yhteys, jos haluat lisätietoja

Kiristystekniikka

Kiristyksessä on kyse oikean puristusvoiman saamisesta liitokseen, jotta siitä tulee kunnollinen ja toimiva. Kiristystekniikan ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, kun valitaan oikeaa kiristysratkaisua erityisten tarpeiden täyttämiseksi.

Ruuviliitokset

Ruuviliitokset ovat yleisin tapa liittää komponentteja yhteen. Niiden etuja ovat yksinkertainen muoto, helppo asennus ja irrotus, tuottavuus sekä loppujen lopuksi kustannukset. Ruuviin kohdistuu vetokuormitusta, vääntöä ja joskus myös leikkauskuormitusta. Vetokuormitus vastaa voimaa, joka puristaa liitoksen osat yhteen. Puristusvoiman mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, joten usein käytetään kiristysmomenttia, sillä ne vastaavat toisiaan.

Kiristysprosessi

Kiristysprosessi vaikuttaa merkittävällä tavalla ruuviliitoksen laatuun. Kiristysprosessin tavoitteena on saavuttaa tarpeeksi suuri puristusvoima pitämään liitos kasassa. Kun prosessissa saavutetaan vaadittu puristusvoima mahdollisimman vähäisellä hajonnalla, tuloksena on korkealaatuinen liitos. Prosessin määrittelevät: • vääntömomentin syöttötapa; käsinkiristys, jatkuva tai jaksottainen käyttö • kiristyksen hallintamenetelmä; vääntömomentti, kulma tai gradientti • valvontakyky; työkalu tai järjestelmä, joka voi valvoa hallittuja ja ei-hallittuja parametreja tuo lisävarmuutta prosessiin ja liitoksen laatuun.

Vääntömomentin syöttötavat

Käsinkiristys tehdään yleensä momenttiavaimella, johon esiasetetaan haluttu vääntömomentti. Tällöin käyttäjä huomaa, kun oikea vääntömomentti on saavutettu. Ratkaisun etuja ovat asetusten ja käytön helppous. Haittoja ovat vähäinen tuottavuus ja rajalliset mahdollisuudet hallita kiristystä, vaikka saatavissa on edistyksellisiä momenttiavainmalleja, jotka mittaavat kulman ja siten mahdollistavat kulman hallinnan. Ei iskevät, eli jatkuva- tai sitkeävetoiset työkalut voivat olla sähkökäyttöisiä tai toimia paineilmalla. Yleensä mekaaninen kytkin pysäyttää paineilmalla toimivat työkalut, kun esiasetettu vääntömomentti saavutetaan. Sähkökäyttöiset työkalut voi varustaa antureilla, jotka valvovat ja hallitsevat vääntömomenttia, kulmaa ja gradienttia. Useiden parametrien hallinta ja mittaaminen tuo lisävarmuutta prosessiin. Jaksottainen syöttötapa hyödyntää inertiaa, jota esiintyy sykäyksittäin kiristyksen aikana. Sitä löytyy iskevistä työkaluista ja pulssityökaluista. Etuina ovat nopea kiristys ja alhainen reaktiovoima jopa suurilla vääntömomenteilla. Haittapuolena on se, että yleensä hajontaa tulee enemmän kuin suoravetoisilla työkaluilla. Yleisimmissä tämän tyyppisissä työkaluissa ei ole minkäänlaisia antureita, mutta myös antureilla varustettuja malleja on saatavissa. Yleensä puristusvoiman hajonta on pienempi suoravetoisissa työkaluissa ja käytettäessä gradientin ja kulman hallintaa kuin iskevissä työkaluissa tai pulssityökaluissa käytettäessä vääntömomentin hallintaa. Edistyksellisten hallinta- ja valvontamenetelmien käyttö mahdollistaa pienemmät kiinnikkeet ja siten kevyemmän tuotteen. Siinä tapauksessa työkalu on kuitenkin valittava jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Jos haluat tietää enemmän kiristystekniikoista tai sinulla on kysyttävää, ota yhteys Atlas Copcon edustajaan.

Lisätietoja saat seuraavista taskuoppaista

Muuta aiheeseen liittyvää

Ergonomics hand

Ergonomia

Tiedämme, että hyvällä ergonomialla on suuri vaikutus asiakkaamme tuottavuuteen, laatuun ja työympäristöön