Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Koulutuspaketit

Atlas Copco Tools tarjoaa sekä kiritystekniikan että turvallisen hionnan koulutuksia. Kiristystekniikan koulutuksia on kolmea tasoa.

Kiristystekniikka koulutus

KIRISTYSTEKNIIKKA BASIC

Koulutuksen tavoite
• Antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja kiristysprosessista
• Ymmärtää miten kitka, vääntövoima, asettuminen ja materiaalit vaikuttavat puristusvoimaan
• Kokoonpanon vaikutus lopputuotteen laatuun
• Ulkopuolisten voimien ja rasitusten merkitys liitoksen kestävyyteen
• Ymmärtää erilaisten kokoonpanomenetelmien eroja

Koulutus on suunnattu työnjohtajille, tiiminvetäjille, laadusta vastaaville sekä kunnossapidon työntekijöille.

Koulutuksen kesto:
2 tuntia

KIRISTYSTEKNIIKKA ADVANCE

Koulutuksen tavoite
• Syvempi ymmärrys miten erilaiset kokoonpanotyökalut toimivat
• Syvempi ymmärrys miten kitka, vääntövoima ja materiaalit vaikuttavat puristusvoimaan
• Syvempi ymmärrys kokoonpanotekniikasta ja -laitteista
• Momentin mittaus; dynaaminen ja staattinen
• Muut asiat, jotka vaikuttavat lopputuotteen laatuun
• Kitkat, asettuminen, materiaalit, mittaustavat, tilastot, CP ja CPK

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on perustiedot hallussa ja
jotka haluavat syvempää tietoa kiristytekniikasta ja kokoonpanolaitteista sekä ohjelmoinnin, tiedonkeruun ja ohjausten mahdollisuuksista. Koulutus on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Koulutuksen kesto:
4-6 tuntia

KIRISTYSTEKNIIKKA HANDS ON

Koulutuksen tavoite
• Antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja kiristysprosessista
• Kokoonpanon vaikutus lopputuotteen laatuun
• Ymmärtää erilaisten kokoonpanomenetelmien eroja
• Keskittyy enemmän itse kiristystapahtumaan; mitkä asiat vaikuttavat lopputulokseen
• Testausta erilaisilla työkaluilla ja testitulosten arviointia
• Tavoitteena saavuttaa paras mahdollinen lopputulos käytettävällä kokoonpanolaitteella

Koulutus on suunnattu pääasiassa kokoonpanijoille ja henkilöille, jotka käyttävät kokoonpanotyökaluja työssään sekä tiiminvetäjille että työnjohtajille.

Koulutuksen kesto:
3-4 tuntia

TURVALLISTA HIONTAA

Koulutuksen tavoite
• Antaa tietotaidon turvallisuusnäkökohtiin, joita turvallinen hionta edellyttää
• Sisäistää paineilmatyökalujen turvallinen käyttö ja varastointi
• Vaaratilanteiden tunnistaminen hiottaessa
• Taito havaita puutteet ja turvallisuusriskit
• Materiaalien ja eri hiomatuotteiden yhteensopivuus
• Työsuojaimien oikea käyttö ja niiden merkitys

Koulutus on suunnattu kaikille työntekijöille, jotka käyttävät käsihiomakoneita sekä työnjohtajille, työsuojelu- ja tuotantopäälliköille.

Koulutuksen kesto:
1,5 tuntia

Lataa koulutusesite