Ratkaisumme
Alipaineratkaisut

Koulutuspaketit

Atlas Copco Tools tarjoaa sekä kiritystekniikan että turvallisen hionnan koulutuksia. Kiristystekniikan koulutuksia on kolmea tasoa.

Kiristystekniikka koulutus

KIRISTYSTEKNIIKKA BASIC

Koulutuksen tavoite
• Antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja kiristysprosessista
• Ymmärtää miten kitka, vääntövoima, asettuminen ja materiaalit vaikuttavat puristusvoimaan
• Kokoonpanon vaikutus lopputuotteen laatuun
• Ulkopuolisten voimien ja rasitusten merkitys liitoksen kestävyyteen
• Ymmärtää erilaisten kokoonpanomenetelmien eroja

Koulutus on suunnattu työnjohtajille, tiiminvetäjille, laadusta vastaaville sekä kunnossapidon työntekijöille.

Koulutuksen kesto:
2 tuntia

KIRISTYSTEKNIIKKA ADVANCE

Koulutuksen tavoite
• Syvempi ymmärrys miten erilaiset kokoonpanotyökalut toimivat
• Syvempi ymmärrys miten kitka, vääntövoima ja materiaalit vaikuttavat puristusvoimaan
• Syvempi ymmärrys kokoonpanotekniikasta ja -laitteista
• Momentin mittaus; dynaaminen ja staattinen
• Muut asiat, jotka vaikuttavat lopputuotteen laatuun
• Kitkat, asettuminen, materiaalit, mittaustavat, tilastot, CP ja CPK

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on perustiedot hallussa ja
jotka haluavat syvempää tietoa kiristytekniikasta ja kokoonpanolaitteista sekä ohjelmoinnin, tiedonkeruun ja ohjausten mahdollisuuksista. Koulutus on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Koulutuksen kesto:
4-6 tuntia

KIRISTYSTEKNIIKKA HANDS ON

Koulutuksen tavoite
• Antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja kiristysprosessista
• Kokoonpanon vaikutus lopputuotteen laatuun
• Ymmärtää erilaisten kokoonpanomenetelmien eroja
• Keskittyy enemmän itse kiristystapahtumaan; mitkä asiat vaikuttavat lopputulokseen
• Testausta erilaisilla työkaluilla ja testitulosten arviointia
• Tavoitteena saavuttaa paras mahdollinen lopputulos käytettävällä kokoonpanolaitteella

Koulutus on suunnattu pääasiassa kokoonpanijoille ja henkilöille, jotka käyttävät kokoonpanotyökaluja työssään sekä tiiminvetäjille että työnjohtajille.

Koulutuksen kesto:
3-4 tuntia

TURVALLISTA HIONTAA

Koulutuksen tavoite
• Antaa tietotaidon turvallisuusnäkökohtiin, joita turvallinen hionta edellyttää
• Sisäistää paineilmatyökalujen turvallinen käyttö ja varastointi
• Vaaratilanteiden tunnistaminen hiottaessa
• Taito havaita puutteet ja turvallisuusriskit
• Materiaalien ja eri hiomatuotteiden yhteensopivuus
• Työsuojaimien oikea käyttö ja niiden merkitys

Koulutus on suunnattu kaikille työntekijöille, jotka käyttävät käsihiomakoneita sekä työnjohtajille, työsuojelu- ja tuotantopäälliköille.

Koulutuksen kesto:
1,5 tuntia

Lataa koulutusesite