Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Solutions
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Hva er det anbefalte maksimale dreiemomentet for bolten?

Det å finne det maksimale tilstrammingsmomentet for de fleste vanlige skrue- og bolttypene er et viktig første skritt for å sikre den påkrevde klemkraften. Generering av klemkraft er målet med å stramme, og det oppnås for at de samlede delene skal fungere som tiltenkt.

Ved tilstramming av, eller påføring av dreiemoment på en bolt, klemmer klemkraften delene med en enorm mengde kraft, som ideelt sett forblir svært høy og jevn. Tre viktige faktorer er viktige for å forstå og finne det anbefalte maksimale dreiemomentet for bolten: boltstørrelse, boltklasse og friksjon.

torque-bolt-graph

Diagrammet ovenfor er fra Atlas Copcos katalog over industrielle verktøy og løsninger for 2019. Bruk av denne vil være nyttig for å forstå de tre viktige faktorene som går ut på å finne det maksimale dreiemomentet for bolten.

Boltstørrelse

Boltens størrelse er den første faktoren for å finne det anbefalte maksimale dreiemomentet for bolten. Hvis du ser på diagrammet ovenfor, henviser gjengesøylen til boltens diameter i millimeter (mm). En M3-gjengebolt har en diameter på 3 mm, mens en M5-gjengebolt tilsvarende har en diameter på 5 mm. Jo større bolt, jo mer dreiemoment er nødvendig for å oppnå den nødvendige klemkraften. I forbindelse med denne artikkelen bruker vi en M12-gjenge for å beskrive boltstørrelse. En M12-bolt har en diameter på ca. 12 mm, eller 0,5 tomme. Det å forstå størrelsen på bolten er avgjørende for å kunne gå videre til neste faktor, nemlig boltens klasse. 

Boltklasse

Bolter består av forskjellige stålklasser. Basert på boltens klasse kan du bestemme hvor mye spenning og strekkfasthet bolten kan tåle før den knekker. Det å forstå boltklasser er viktig for å finne de rette verktøyene for tilstramming. Visste du at en 10.9-bolt i M12-klassen, en vanlig bilfeste, har en maksimal strekkfasthet på nesten 20 000 pund? Ifølge diagrammet ovenfor skal det anbefalte tilstrammingsmomentet for en M12-bolt i boltklassen 10.9 være 114,0 Nm. Det er viktig å merke seg at høyere boltklasser krever høyere dreiemoment for å oppnå mer klemkraft.

Boltfriksjon

Den siste nøkkelfaktoren for å bestemme maksimalt dreiemoment for bolten er friksjon. Friksjon vil alltid være til stede i et boltledd, da den er nødvendig for å forhindre at deler løsner i et ledd. Den må overvinnes to separate steder på bolten: i gjengene og under boltens hode. Ved beregning av tiltrekkingsmoment er det viktig å forstå friksjonskoeffisientene, som er lik 0,125 på diagrammet ovenfor. I likhet med boltklasse vil høyere friksjon i leddet kreve et høyere dreiemoment for å oppnå riktig klemkraft. I følge Atlas Copcos laboratoriesjef for tilstrammingstjenester vil ca. 90 % av dreiemomentet vi påførte på festene, gå til å overvinne boltfriksjonen. De resterende 10% av det påførte dreiemomentet går til å skape klemkraft og elastisk strekking av bolten.

Bestemmelse av det anbefalte maksimale dreiemomentet for den spesifikke bolten er nøkkelen til å oppnå tilstrekkelig klemkraft og sikre at monteringen fungerer som tiltenkt. Utilstrekkelig dreiemoment eller feil bruk av smøring kan føre til at leddene løsner, mens for mye påført dreiemoment kan føre til ødelagt bolt. Vi foreslår at du bestemmer det anbefalte dreiemomentet for bolten ved å finne boltstørrelse, boltklasse og friksjonen ved hjelp av diagrammet ovenfor.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss og planlegge en demo i dag.

Articles