Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Specialty Rental Solutions
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Olie-afgedichte vacuümpompen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Vacuümpompen, boostercompressoren en drukverhogers

Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki Other Compressors

Er zijn een heleboel compressortypen waarvan u misschien nog nooit hebt gehoord. Hier tonen wij u enkele van deze 'andere' soorten compressoren: de vacuümpomp, boostercompressor en drukverhoger.

Wat zijn vacuümpompen?

Een vacuümpomp
Een vacuüm betekent een druk die lager is dan de atmosferische druk. Een vacuümpomp is een compressor die een vacuüm tot een hogere druk comprimeert, meestal tot atmosferische druk. Een typisch kenmerk van een vacuümpomp is dat deze werkt met een zeer hoge drukverhouding. Dit verklaart waarom meertraps machines populair zijn. Meertraps luchtcompressoren kunnen ook worden gebruikt voor vacuüms binnen het drukbereik van 1 bar(a) en 0,1 bar(a).

Wat zijn boostercompressoren?

Een boostercompressor is een compressor die perslucht comprimeert tot een veel hogere druk. Dit kan worden gedaan ter compensatie van de drukval in lange pijpleidingen of voor toepassingen waarin een hogere druk nodig is voor een deelproces. Boostercompressoren kunnen een of meer trappen hebben en werken dynamisch of op basis van verdringing. Zuigercompressoren komen het meest voor. Het vereiste vermogen van een boostercompressor neemt toe naarmate de drukverhouding stijgt, terwijl het massadebiet daalt. De curve voor vermogensvraag als een functie van de inlaatdruk heeft dezelfde algemene vorm als de curve voor een vacuümpomp.

Wat zijn drukverhogers?

Drukverhogers zijn een type boostercompressoren die worden aangedreven door de perslucht (aandrijflucht) zelf. Ze kunnen de druk in een medium verhogen voor speciale toepassingen, zoals het laboratoriumonderzoek van kleppen, leidingen en slangen. Een druk van 7 bar kan in één enkele trap worden verhoogd tot 200 bar of tot 1700 bar in meertraps apparatuur. De drukverhoger is alleen beschikbaar voor zeer kleine debieten. Als de aandrijflucht naar binnen stroomt, wordt de lagedrukzuiger naar beneden gedrukt en wordt het medium onder hoge druk in de compressiekamer geperst. De drukverhoger kan in een cyclisch proces tot een bepaald drukniveau worden toegepast. Alle inerte gassen kunnen op deze manier worden gecomprimeerd. Lucht kan ook worden samengeperst in een drukverhoger, maar moet volledig olievrij zijn om zelfontbranding te voorkomen.

Gerelateerde artikelen