Machine Online

Monitorowanie maszyny przez cały okres eksploatacji; śledzenie wszystkich maszyn od miejsca produkcji, poprzez dostawy i przez cały okres użytkowania

Wszystkie informacje o maszynach w jednym miejscu

Flota poddana analizie

Poznaj części do twojej maszyny