Zamknij

Niższy wskaźnik MTTR (średniego czasu naprawy) w pompach o dużej wysokości podnoszenia

Pompy o dużej wysokości podnoszenia to kluczowe maszyny w wielu przemysłowych układach sterowania płynami. Mogą mieć często krytyczne znaczenie, zwłaszcza w takich zastosowaniach, jak transport wody w sektorze naftowo-gazowym, uzdatnianie i dostarczanie wody miejskiej czy odwadnianie w budownictwie i górnictwie, gdzie odprowadzanie wody powierzchniowej stanowi priorytetową kwestię bezpieczeństwa.

W takich zastosowaniach bardzo ważne jest, aby pompa pracowała niezawodnie przez długi czas. Przerwy na obsługę techniczną muszą być ograniczone do minimum, zarówno pod względem średniego czasu naprawy (Mean Time To Repair — MTTR), jak i czasu wymaganego do wykonania niezbędnych czynności naprawczych lub serwisowych. Wszelkie niespodziewane przerwy w pracy, spowodowane np. awarią uszczelnienia lub przedwczesną korozją wirnika, mogą mieć poważne konsekwencje, wpływające na produktywność, wydajność operacyjną, bezpieczeństwo pracy, a tym samym na rentowność.

naprawa pomp odwadniających

Wyzwania związane z pompami

Konserwacja pomp o dużej wysokości podnoszenia może jednak stanowić wyzwanie, ponieważ urządzenia te często są stosowane w ciasnych lub odległych miejscach. To mocno ogranicza możliwości kontroli wzrokowej, która pozwoliłaby wykryć wczesne oznaki odchyleń od normy, takie jak nadmierne drgania czy nietypowe zużycie materiału. Oprócz tych niekorzystnych warunków pracy należy wziąć pod uwagę samą konstrukcję pompy. Aby pompa pracowała skutecznie, musi być zbudowana tak, aby zapewnić maksimum przepływu i minimum przecieków. Wytrzymała obudowa może jednak oznaczać utrudniony dostęp do elementów układu hydraulicznego, co zmniejsza efektywność konserwacji.

Oczywiście otwory w obudowie zewnętrznej są integralną częścią konstrukcji pompy, np. w miejscu wejścia wału wirnika do pompy. W takim przypadku stosuje się uszczelnienie mechaniczne, które chroni integralność pompy, zapobiegając wyciekom płynu i przedostawaniu się zanieczyszczeń do środka. Mankament tego rozwiązania polega jednak na tym, że wymaga konserwacji. Uszczelnienie mechaniczne może łatwo zacząć przeciekać lub ulec uszkodzeniu, jeśli pompa będzie pracować na sucho. Ponadto nieprawidłowy montaż lub nieczyszczone powierzchnie wokół uszczelnienia mogą również doprowadzić do jego przedwczesnego zużycia.

Opracowując nową generacje wysokowydajnych pomp PAC H, firma Atlas Copco skupiła się na ulepszaniu konstrukcji i uszczelnień w celu wydłużenia średniego czasu naprawy (MTTR) oraz ograniczenia czasu i kosztów związanych z konserwacją urządzeń. 

Udoskonalenia konstrukcyjne

Problem dostępności układu hydraulicznego pompy został rozwiązany dzięki opracowaniu innowacyjnego pakietu zawiasów, który umożliwia szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych elementów pompy. Konserwację dodatkowo ułatwia mocowanie wirnika za pomocą jednej śruby. Wymiana przykręcanych pierścieni ślizgowych jest bardziej precyzyjna i prostsza w porównaniu z pierścieniami wprasowywanymi, a pasy członowe pozwalają na wymianę podzespołów bez konieczności demontażu całej części mokrej.

Unikatowa konstrukcja uszczelnienia z wkładem półkasetowym stanowi wyposażenie standardowe pompy PAC H i umożliwia dostęp do uszczelnienia i jego wymianę od przodu. Wyjątkowa konstrukcja SEAL firmy Atlas Copco umożliwia wymianę bez demontażu pompy i ułatwia dostęp do uszczelki wargowej i wirnika, co skraca czas przestojów i upraszcza serwisowanie. Kąpiel olejowa uszczelnienia zapobiega uszkodzeniom w razie pracy pompy na sucho, a wziernik ułatwia kontrolę szczelności.

W celu wydłużenia okresu eksploatacji pompy i ochrony uszczelnienia firma Atlas Copco opracowała jedyny w swoim rodzaju zamknięty wirnik wyposażony w łopatki odchylające. Zapewnia on dwie korzyści: równoważy siłę nacisku na wale i wirniku w celu zminimalizowania zużycia oraz utrzymuje uszczelnienie mechaniczne w czystości — dzięki łopatkom, które tworzą wir zapobiegający gromadzeniu się zabrudzeń. To sprawia, że uszczelnienie mechaniczne ma trzykrotnie większą trwałość. Co więcej, taka konstrukcja eliminuje konieczność stosowania wody płuczącej w celu utrzymania pompy w czystości. Przekłada się to na znaczne oszczędności energii i kosztów w całym okresie eksploatacji pompy.

Aby dodatkowo zwiększyć wydajność i zminimalizować przestoje, w pompach PAC H wykorzystano technologię cyfrową. Opatrzono je kodami QR, które wystarczy zeskanować, aby uzyskać najważniejsze informacje o częściach (również zamiennych). Użytkownicy mają także do dyspozycji funkcję monitorowania zdalnego oraz zabezpieczonego łącza FleetLink, co oznacza, że praca pompy jest zawsze pod ich kontrolą.

Podsumowanie

Wprowadzając szereg innowacji konstrukcyjnych, firma Atlas Copco podjęła się rozwiązania powszechnych problemów słabej dostępności układów hydraulicznych i konieczności demontażu pomp w celu wykonania takich prostych zadań jak wymiana materiałów eksploatacyjnych. Nowe funkcje mogą obniżyć wskaźnik średniego czasu naprawy (MTTR) nawet o 30%.

Poprawa wydajności i optymalizacja czasu pracy bez przestojów nie zależy jednak tylko od konstrukcji pompy. Istotna jest również dostępność części zamiennych i odpowiednie szkolenia — takie usługi wsparcia są świadczone za pośrednictwem globalnej sieci centrów obsługi klienta firmy Atlas Copco. 

średni czas naprawy pomp odwadniających

Nawet o 30% krótszy średni czas naprawy

Niższy wskaźnik MTTR (średniego czasu naprawy) w pompach o dużej wysokości podnoszenia

explainer icon