Olej sprężarkowy

Firma Atlas Copco oferuje pełną gamę wyjątkowych olejów sprężarkowych dostosowanych do sprężarek przewoźnych.

Odporność na zużycie

Jeżeli w trakcie pracy film smarujący okaże się niewystarczający, ruchome części mogą się chwilowo stykać. Dodatki zapobiegające zużywaniu tworzą warstwę ochronną na tego typu częściach, zapobiegając ich uszkodzeniu.

Odporność na utlenianie

Olej narażony na działanie tlenu, wysokie temperatury, wodę lub pył może się utleniać, tworząc produkty utlenienia, kwasy i osady, które zmniejszają trwałość użytkową oleju, mogą powodować uszkodzenia i negatywnie wpływają na pracę sprężarki.

Oddzielanie wody

Podczas pracy sprężarki w różnych zastosowaniach może dojść do odparowywania wody. Jest to uzależnione od wilgotności względnej i temperatury otoczenia. Oddzielenie tej wody od oleju jest bardzo istotne, pozwalając zahamować utlenianie i zapewnić wysoką skuteczność smarowania.

Wybierz odpowiedni środek smarujący

Każdy typ urządzenia wymaga określonego środka smarnego, ale to nie wszystko. W celu uzyskania jak najdłuższego czasu sprawności, wydajności i użytkowania urządzeń, należy uzależnić wybór środka smarnego również od zastosowań, warunków otoczenia, modelu przepływu i częstości konserwacji.

Tabela olejów sprężarkowych