Atlas Copco Polska - Power Technique
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Technique
Rozwiązania
Produkty
Power Technique
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental Solutions
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Pompy próżniowe z uszczelnieniem olejowym
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Flota wynajmu
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Olej Air-Oil do młotów i wiertarek udarowych

Półsyntetyczny środek smarny do ręcznych wiertnic pneumatycznych

Kontakt +48 660 555 111

Wysoko wytrzymała warstwa środka smarnego, znosząca wysokie obciążenia i chroniąca podzespoły

Skuteczność w zakresie temperatur od -25 do +108°C / od -13 do +226°F

Łatwa biodegradowalność zgodnie z normą OECD301B

Opis

Układy sprężonego powietrza wszystkich narzędzi pneumatycznych wymagają oleju do smarowania wewnętrznych elementów ruchomych, do zmniejszania zużycia wskutek kontaktu między nimi oraz do chłodzenia i redukcji tarcia. Brak oleju w mechanizmach obrotowych wiertarek udarowych doprowadza w krótkim czasie do uszkodzeń.Rock Drill Air-Oil to półsyntetyczny środek smarny, który zwiększa niezawodność i żywotność narzędzi oraz zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i korozją. Został opracowany specjalnie dla wiertarek udarowych firmy Atlas Copco serii BBC, BBD i RH, ale nadaje się również do wibratorów pneumatycznych AY ze smarowaniem układu doprowadzania powietrza.

Efektywne

  Metoda Jednostka (metryczna) Dane
Gęstość w temp. 15°C / 59°F
ISO 12185 927 kg/m³ 124 oz/gal (US)
Lepkość w temp. 40°C / 104°F
ISO 3104 65 cSt
Lepkość w temp. 100°C / 212°F ISO 3104 13,4 cSt
Wskaźnik lepkości ISO 2909 215
Temperatura zapłonu ISO 2592 250 °C 482°F
Temperatura punktu krzepnięcia ISO 3016 -39 °C -38 °F

Wydajność

  Numer części
1 l 34 US fl oz 8099 0201 01
4l  1,06 US gal 8099 0201 04

Olej Air-Oil do młotów i wiertarek udarowych

contact icon