Wskazówki serwisowe dotyczące pomp WEDA

Miej pewność, że Twoja pompa jest odpowiednio przygotowana do nadchodzącej pory roku. Oto kilka przydatnych wskazówek, których przestrzeganie zapewni bezawaryjne użytkowanie.

Pobierz plik PDF

Przygotuj się do pompowania!

Sprawdzanie stanu przewodu zasilającego:

Rozerwanie izolacji może doprowadzić do przedostania się wody, prowadząc do zagrożenia porażenia elektrycznego lub poważnej awarii.


Sprawdzić pod kątem zewnętrznych usterek i poluzowanych części:

Okresowe kontrole wzrokowe zapobiegną wystąpieniu możliwych uszkodzeń. Nieprawidłowe użytkowanie lub czynniki zewnętrzne prowadzą do uszkodzenia obudowy pompy, co może skutkować poważnymi usterkami elementów wewnętrznych, które są spowodowane przedostaniem się wody.


Kontrola/wymiana oleju:

Aby zagwarantować optymalne smarowanie i uszczelnienie we wszystkich zastosowaniach, należy wymieniać olej co 6 miesięcy lub zgodnie z instrukcją obsługi.


Sprawdzanie uszczelnienia przewodu zasilającego:

Nieprawidłowe uszczelnienie dławicy przewodu może doprowadzić do przedostania się wody i spowodować poważną awarię zasilania, co przełoży się na czas przestoju.


Sprawdzanie stanu silnika elektrycznego i urządzeń bezpieczeństwa:

Niska wartość rezystancji izolacji może prowadzić do awarii. Aby temu zapobiec, firma Atlas Copco zaleca wykonywanie okresowych pomiarów izolacji stojana oraz kontrolę działania wszystkich elektrycznych urządzeń bezpieczeństwa.


Sprawdzanie stanu i regulacja części ulegających zużyciu:

Zaleca się przeprowadzenie okresowych kontroli stanu części ulegających zużyciu, ponieważ może być konieczna ich regulacja. Opracowaliśmy zestawy do konserwacji i naprawy, które okażą się przydatne do szybkiej naprawy na miejscu lub do konserwacji profilaktycznej dla zapewnienia optymalnej wydajności oraz maksymalnego czasu pracy.


Sprawdzanie stanu i działania przełącznika pływakowego:

Urządzenie wspomaga automatyczny rozruch oraz zatrzymanie pompy, nieprawidłowe działanie będzie mieć negatywny wpływ na produktywność lub stan pompy.