โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Compressed air to remove residual concrete from piling rigs up to 80 meters

J. Murphy and Sons Ltd ordered 6 XAS 88 compressors with an integrated generator. They wished to upgrade their compressor fleet with more efficient models and the new 8 series range was a perfect fit. The small footprint, 3 layer anti-corrosion protection (C3) and easy service in under one hour; the XAS 88 packs many features that boost productivity!

Contact us today

J. Murphy and Sons Limited is a global company, focusing on engineering, construction, utilities and infrastructure.  Headquartered in London, they are active in Britain, Ireland and Canada; employing over 3500 people.  Atlas Copco is a long-term preferred supplier with a strong local network and reliable solutions.

Compressed air to clean residual concrete from piling rigs

foam bal cleaning residual concrete

This foam ball is blown down the pipes, cleaning any residual concrete from the rigs

Murphy uses compressed air to clean residual concrete from 4” and 5” pipes on piling rigs. The compressed air propels an appropriately sized foam ball down the pipes, for a length of up to 80 meters. For this process, they require approximately 7 bar and 175 cfm flow. The XAS 88 can deliver this with best-in-class efficiency as it is 12% more fuel efficient compared to previous models.

For over 60 years, Murphy’s have been ‘getting the job done’. We need a long-term partner that can provide reliable equipment that will perform when and where we need it. We have numerous Atlas Copco compressors and handheld tools in our fleet. Even though they are a global company, they have a local network to help us out, no matter where our projects take us.

Denis Merrigan , Plant Manager at Murphy’s Hemel Hempstead plant depot

Integrated solution

concrete rig UK murphy and sons with integrated compressor for residual cleaning

A rig used by Murphy & Sons

Murphy’s main challenge was mobility. As their applications are invariably on rough ground, Murphy had needed a crane to move towable compressors on and off sites in the past. The frame mounted XAS 88 is mounted on the back of a vehicle; cancelling the need to maneuver the compressor on site by crane. With its small footprint and light weight (under 750 kg) this is an easy integration. Additionally, the 110% containment spillage free frame prevents any hassle with spillages on site, while service is only required once every 2 years and can also be completed in under one hour thanks to the new spin-on filter. All service points are easy accessible by opening the HardHat canopy.
frame mounted compressor with integrated generator

The frame mounted XAS 88 with integrated generator

This PE canopy ensures the compressor continues to perform, no matter how tough the environment. Finally, the customized dark green coloured HardHat hood fits with the strong Murphy branding.

More than a compressor

Innovation is part of our processes. When Atlas Copco informed us the new 8 series could feature an integrated 9 kVA generator; we immediately found additional use for the compressors. Today, the integrated generator provides the power supply used to light the tool cabins that typically accompany the piling rig. In addition, we can also power handheld grinders and small welders.

Denis Merrigan

It is clear the integrated generator in the XAS 88G compressor increases the user experience provided by Atlas Copco. Easy to use, small to integrate and rich in features and benefits; this compressor is a true multi-purpose construction machine.

Download this story

Discover our handheld tools