Çözümlerimiz
Atlas Copco Rental
Çözümler
Hizmet verilen endüstriler
Atlas Copco Rental
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Çözümler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Ürünler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hava hattı aksesuarları
Ürünler
Hava hattı aksesuarları
Hava hattı aksesuarları
Malzeme kaldırma araçları
Ürünler
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Servis
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Servis
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Güç Ekipmanı
Çözümler
Ürünler
Güç Ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Ürünler
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı

Atlas Copco kendiliğinden delen perçinleme ile güçlü ve güvenilir bir bağlantı oluşturma

Her seferinde mükemmel SPR bağlantı kalitesini elde etmek için hata önleme teknikleri.

Kendiliğinden delen perçinlerinizin doğru şekilde takılıp takılmadığını öğrenmeniz gerekir. Perçin başını görsel olarak inceleyebilirsiniz. Bu, sağlam bir bağlantınızın olduğunu gösterir ancak bu, prosesin yalnızca bir aşamasıdır.

Güçlü ve güvenilir bir bağlantının bileşenleri

Kendiliğinden delen perçinleme yöntemi tek hareketle gerçekleşen, iki taraflı bir bağlantı işlemidir. Özellikle bağlantıyı oluşturmak için şekillendirilmiş, yarım boru veya boru şeklinde bir perçinin bastırılarak yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Kullanılan perçin ve kalıbın tasarımı, perçinin takıldığı sac malzeme ile birlikte elde edilen bağlantının mukavemetini ve korozyona direncini belirler.

Birleştirme yöntemi olarak SPR'yi (kendi yolunu açan perçin) kullanmak için bazı temel tasarım kuralları belirlenmelidir:
•    Altta sünek bir malzeme olmalıdır;
•    İnce/kalın oranı: Alttaki sac, bağlantının toplam kalınlığının %33'ünü aşmalıdır.

Kendiliğinden delen perçin bağlantılarını değerlendirme

Kolayca tespit edilebilen bazı değişkenleri ölçerek değerlendirme aşamasında bu bilgiler kaydedilebilir. Daha sonra bilgiler çalışma ömrü boyunca kalite kontrol amacıyla karşılaştırılabilir.

Tahribatsız dıştan kontrol, bağlantının belirlenen teknik özellikler dahilinde olduğunu görmek için iyi bir göstergedir. Düğmenin şekli veya baş hizalama seviyesi gibi değişiklikler, kesinlikle proseste bir şeyin değiştiğini göstermektedir.

Bir bağlantıyı değerlendirme aşamasında bölümlere ayırmak, bağlantının özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu bağlantının ne kadar sağlam olacağını, korozyona karşı direncini ve prosesin ileride ne kadar dengeli olacağını gösterir.

Hizalama ölçüm aleti

Baş yükseklik hizalaması ölçüm aleti
Birincil tahribatsız proses sırasında kontrol yönteminde baş hizalamasına bakılır. Manuel bir kontrol olarak, kabul edilen aralıklarda ölçüm yapmak için hizalama ölçüm aleti kullanılabilir.

Bir bağlantı doğru şekilde tasarlandığında başın hizalamasında oluşan değişiklikler birleştirme prosesinde bir şeyin değiştiğini gösterir ve bağlantının mukavemeti veya korozyona direnci ile ilgili sorunlar görülebilir.

Tasarım aşamasında bağlantıda nominal baş hizalama değeri ölçülür, bu da perçin başının en üstteki sacın yüzeyinden biraz yukarıda olabileceğine işaret eder. Perçin başının alt kısmı ile sac arasındaki temas iyi olduğu sürece bu kabul edilebilir ölçüdedir. Kontrol kriterleri bu aşamada uygun ölçüm değerine göre ayarlanmalıdır. Hizalama ölçüm aleti yalnızca bir karşılaştırma aracı olarak kullanılır ve kabul edilen tasarım ile aradaki farkı algılar.

Proses izleme

Kendiliğinden delen perçinlerde proses izleme
Proses izleme, ilk başta tasarlanan proses ile arada fark olup olmadığını göstererek bir miktar gerçek zamanlı güvenlik sağlayabilir. Bilgisayarlı proses izleme de geçmişteki sorunların ayrıntılarını ve üretimdeki trendleri kayıt altına alabilir.

Proses izlemede, prosesi baştan sona takip etmek için takma işlemi sırasında geri bildirimden yararlanılır. Değerlendirme aşamasında sisteme iyi bir bağlantının özellikleri "öğretilir". Daha sonra bu veriler kontrol aşamasındaki değerlerle karşılaştırma yapmak için kullanılır. Bunun için bir eğriye uygulanan sınır değerleri kullanılır. Her bağlantı kendi eğrisini oluşturur ve bu eğriler temel eğri üzerine getirilir. Sınır değerlerin dışına çıkanlar işaretlenir.

Çekme testi

Çekme testi
Bir bağlantının mukavemetini belirlemenin en iyi yöntemi, ilgili bağlantı üzerinde çekme testi gerçekleştirmektir. Yanıltıcı sonuçlardan kaçınmak için mümkün olduğunca uygulamadaki bileşenlerin malzemesinin kullanılması önerilir.

En anlamlı sonuç veren çekme testlerinde alttaki sac çekilip diğer saclardan ayrılır ve tek bir perçin kesme ve koparma yönünde gerilime maruz bırakılır. Perçinli bağlantıların sağlamlığını karşılaştırırken dikkate alınacak en ilgili sonuçlar, kesme halindeki (en yaygın görülen yükleme durumu olduğu için) ve koparma halindeki (perçin için en kötü yükleme durumu olduğu ve bağlantıdaki tüm zayıflıkları ortaya çıkarabildiği için) F-max ve enerji sönümleme değerleridir.

Çekme testi, perçinli bağlantıyı çekerek parçalar. Test sonunda ortaya çıkan malzeme döküntülerine bakarak bağlantının hata modu belirlenebilir. Perçin tahrip edilerek test edildiğinde en sık görülen hata modları şunlardır:
  • Perçin sapının alttaki sacı yırtarak çıkması, yaygın olarak birden fazla parçanın birleştirildiği bağlantılarda, alttaki sacın üstteki saclara benzer kalınlıkta veya daha ince olduğu durumlarda veya prosesin çok sayıda bağlantıda ortak olması nedeniyle perçinin olması gerekenden daha kısa olduğu durumlarda görülür.

  • Perçin başının en üstteki sacdan dışarı çıkması, en çok görülen hata modudur. Burada bağlantı perçin başı çapını artırmadan olabileceği en sağlam durumdadır. Bu mod en çok üst sacın çok daha ince olduğu iki parçalı bağlantılarda görülür.

Kesit alma

Kesit değerlendirme
Kesiti alınan bağlantıların makro boyutta incelenmesi, yüzey altındaki bozuklukları ve mekanik olarak birleştirilen bir bağlantının yüzeyler arasındaki özelliklerini doğrudan değerlendirmenin tek yöntemidir. Bir SPR bağlantısını tasarladıktan sonra üretim sırasında perçin makinesi ve perçinlenen malzemenin ilk başta belirlenen şekilde davrandığını kontrol etmek önemlidir. Bunu kontrol etmek için temel bağlantıdaki önemli parametreler ölçülmeli ve böylece üretimdeki bağlantılarda karşılaştırma için kullanılabilecek çeşitli değerler olması sağlanmalıdır. Bu parametreler şunlardır:
  • K – Başın üst saca göre hizalaması
  • i – Alt saca kilitlenme
  • t-min – alt sacda kalan minimum malzeme
Testlerde sağlam bir bağlantının küçük miktarda değişikliğe izin verebileceği görülürse ölçülen bu parametrelere tolerans değerleri eklenebilir. Örneğin bir bağlantı 0,4 mm kilitlenme ile tasarlanmışsa ancak tasarımda yeterli pay bırakıldığı için bağlantı mukavemet değerinin yalnızca %75'i ile etkili olabiliyorsa testler de onayladığı durumda alt tolerans 0,3 mm olabilir. "i" ve "t-min" değerlerini doğru ölçebilmek için bağlantının ortasından kesilmesi önemlidir. Bunu kanıtlamak için baş genişliği ölçülebilir ve kontrol edilen perçin başının bilinen çap değeri ile karşılaştırılabilir.

Uygulamanız için doğru bağlantı

Uygulamanız için doğru bağlantıları tasarlamak önemlidir. Bizi projenizin geliştirme aşamasına dahil ederek ilk seferde doğru tasarımı elde edebilirsiniz.