Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions

Bình chứa khí và Bộ làm mát khí

liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

Linh hoạt

Hàng thập kỷ kinh nghiệm giúp chúng tôi biết nhu cầu hệ thống khí nén đa dạng. Đó là lý do chúng tôi cung cấp bình chứa khí cho tất cả các ứng dụng

Độ tin cậy cao

Cả bình chứa khí và bộ làm mát khí của chúng tôi đều hoạt động đáng tin cậy trong thời gian dài nhờ sử dụng các vật liệu cao cấp

Hiệu quả năng lượng

Sụt áp suất không hiện hữu nghĩa là không có thất thoát năng lượng. Điều này nghĩa là không có yêu cầu nào lên máy nén của bạn, tránh chi phí năng lượng hoặc bảo trì bổ sung

HD cooler square
Bộ làm mát khí HD và TD
  • Các bộ làm mát khí bằng nước (HD) hoặc bằng khí (TD) của chúng tôi bảo vệ hệ thống khí nén của bạn tránh ảnh hưởng tốn kém của nước. Tìm hiểu