Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp chân không
Industrial Tools & Solutions
Solutions

Giảm chi phí

Các máy tạo khí nitơ NGM và NGM+ của Atlas Copco đi cùng chi phí vận hành và bảo trì thấp nhất. Tự tạo khí nitơ nghĩa là không còn chi phí xử lý, nạp và chuyển khí

Luôn có sẵn khí nitơ

Các hệ thống NGM và NGM+ sẵn dùng liên tục, loại bỏ rủi ro ngừng sản xuất do hết khí

Độ tinh khiết 95% đến 99%

Các máy tạo khí NGM và NGM+ cung cấp khí nitơ có độ tinh khiết từ 95% đến 99% để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của bạn

Điều khiển tối ưu

Bảng điều khiển giám sát điện tử của NGM và NGM+ giảm thời gian ngừng, tiết kiệm năng lượng, giảm yêu cầu bảo trì và tăng năng suất

Tài liệu tải xuống