Tiết kiệm tối ưu

Các hệ thống OGP của Atlas Copco đi cùng chi phí vận hành và bảo trì thấp nhất. Tự tạo khí ôxy nghĩa là bạn có thể tránh chi phí xử lý, nạp và chuyển khí

Khí có sẵn tại chỗ so với khí được chuyển

Hệ thống OGP của chúng tôi luôn có sẵn tại chỗ. Không còn rủi ro ngừng sản xuất do thiếu nguồn cung nữa

Độ tinh khiết cao

OGP cung cấp khí ôxy có độ tinh khiết từ 90% đến 95% để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng

Cắm điện và chạy

OGP sẵn sàng sử dụng. Phải kết nối nguồn cung khí nén khô

Chi tiết máy tạo khí ôxy OGP PSA

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF