Chăm sóc toàn diện cho chiếc máy nén với Gói trách nhiệm tổng thể của chúng tôi

Chúng tôi đảm nhiệm tất cả các công việc bảo trì, nâng cấp, sửa chữa và các trường hợp hỏng hóc cho máy nén của bạn với một mức giá cho tất cả các dịch vụ này.

Liên hệ với chúng tôi

Mondelez International lựa chọn giải pháp chăm sóc máy nén toàn diện

Loading...

Chăm sóc máy nén toàn diện

Kỹ sư bảo dưỡng chuyên gia thực hiện bảo trì đúng lịch, phụ tùng chuẩn, tích cực nâng cấp và đại tu máy nén

Xử lý tất cả các rủi ro

Điều này có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm sửa chữa máy nén và cả các trường hợp hỏng hóc mà không tính thêm phí

Hiệu suất tối ưu

Các phụ tùng truyền động mới nhất được lắp ráp giúp bạn có được chiếc máy nén với hiệu suất và độ tin cậy như mới

Gói trách nhiệm tổng thể đảm bảo thời gian vận hành tối đa bằng cách nào?

Gói trách nhiệm tổng thể có tất cả các đặc điểm sau: kỹ sư bảo dưỡng có kinh nghiệm lắp đúng phụ tùng chuẩn của Atlas Copco vào đúng thời điểm để đảm bảo duy trì độ tin cậy giữa những lần bảo dưỡng. Hoạt động sửa chữa tích cực giúp ngăn chặn sự cố trở nên trầm trọng và công tác hỗ trợ khẩn cấp ưu tiên đảm bảo thời gian phản hồi.

Gói bảo trì phòng ngừa giảm rủi ro cho tôi như thế nào?

Ngay cả khi hoạt động bảo trì định kỳ được thực hiện một cách chuyên nghiệp thì có thể vẫn cần đến việc sửa chữa hoặc đại tu toàn bộ. Điều này phát sinh hoạt động quản trị cũng như các phụ phí đột xuất. Việc sửa chữa và đại tu đều nằm trong phạm vi của Gói trách nhiệm tổng thể. Khi được cập nhật công nghệ mới nhất, máy nén của bạn sẽ đạt mức hiệu suất năng lượng cao chưa từng thấy.

Tôi sẽ mất bao nhiêu chi phí nếu tự mình thu xếp để có được thời gian vận hành tối đa?

Bạn cần ít nhất toàn bộ phụ tùng lưu kho và một nhân viên kỹ thuật trình độ cao sẵn sàng có mặt 24/7. Nhưng điều này cũng không thể loại bỏ các chi phí đột xuất. Gói trách nhiệm tổng thể có thể làm điều này vì gói dịch vụ chi trả mọi thứ chỉ với một đơn giá duy nhất.

Chúng tôi giúp cho máy nén của bạn hoạt động

Atlas Copco chịu toàn bộ trách nhiệm đối với chiếc máy nén của bạn.
Hãy liên hệ đại diện Atlas Copco của bạn ngay hôm nay

Download
  • Uninterrupted performance with the Total Responsibility Plan 353.7 kB, PDF