Pneumatické motory pro aplikace míchacích zařízení

Modely míchacích zařízení LZB a LZL jsou zkonstruovány pro provoz bez mazání, což vede k čistší oblasti míchání, v které nedochází ke styku znečišťujících maziv s míchaným médiem.

pneumatické motory, motory míchacích zařízení, motory pro míchání

K zajištění čistého a hygienického prostředí je dále používána dvojitá ucpávka hřídele a veškeré součásti, které přicházejí do styku s míchaným médiem, jsou vyrobeny z materiálu odolného vůči korozi.

Zásluhou nové konstrukce válce a vysoce stabilních ložisek nevyžadují míchací zařízení LZL žádnou další podpěru hnací hřídele a jsou připravena pro montáž bez doplňků.
K zabezpečení dobré přizpůsobitelnosti jsou k dispozici motory vyhovující normám IEC nebo NEMA.

Další informace naleznete zde: