Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu
shutterstock_1115081195

Pět dobrých důvodů, proč byste měli začít využívat servis řízený daty

Kombinací inteligentních algoritmů a know-how našich expertů na spojovací technologie můžeme vytvořit doporučení pro udržitelnou a nepřetržitou optimalizaci vašich výrobních procesů. Říkáme tomu DDS (Data Driven Services; servis řízený daty). Proč byste nyní měli začít tyto služby využívat? Nabízíme vám pět dobrých důvodů.

Obraťte se na naše odborníky na servis řízený daty a začněte hned teď!

V současnosti se technické služby zaměřují zejména na dostupnost závodu. Díky našim spojovacím systémům, včetně lepení, samoděrovacího nýtování a samořezného utahování, jsme mohli jít o krok dále a soustředit se na optimalizaci celkových provozních nákladů. Za tímto účelem naše softwarové nástroje shromažďují a vizualizují data z vašich propojených systémů. Kombinací inteligentních algoritmů a know-how našich expertů na spojovací technologie můžeme vyvinout doporučení pro udržitelnou a nepřetržitou optimalizaci vašich výrobních procesů. Tento přístup nazýváme DDS (Data Driven Services; servis řízený daty). Proč byste nyní měli začít tyto služby využívat? Nabízíme vám pět dobrých důvodů.

1. Úplná kontrola nad vašimi daty

Inteligentní místní data, inteligentní přechod do cloudu

Přidaná hodnota servisu řízeným daty v řešeních „Inteligentní místní data“ a „Inteligentní přechod do cloudu“

Důsledné vyhodnocení a interpretace dat jsou důležité pro vytvoření správných závěrů a zahájení požadované akce. U mnoha výrobců se tomuto přístupu vyhýbají kvůli obavám o zabezpečení vlastních dat. Díky servisu řízeným daty od společnosti Atlas Copco si zákazníci udržují plnou kontrolu nad tím, co se stane s jejich daty za libovolných okolností. Zákazníci se rozhodnou, která data budou sdílet se společností Atlas Copco, a mohou je uvolnit prostřednictvím Portálu služeb.
Pokud zákazníci začínají s řešením „Inteligentní místní data“, jejich data zůstanou v jejich vlastní síti. Analýza se provádí cíleným způsobem za účelem identifikace potenciálních zlepšení a rozvoje příslušné akce. Jako řešení „Inteligentní místní data“ jsou k dispozici také funkce, například vzdálená údržba prováděná našimi odborníky, vytváření plánů údržby a prognóz na základě skutečných údajů o využití nebo identifikace problémů na základě systému.
„Inteligentní přechod do cloudu“ jde o krok dále. Shromážděná data jsou přenášena do cloudu prostřednictvím zabezpečené brány a tunelu. To umožňuje informace na globální úrovni a výhody, jako je například automatické objednávání náhradních dílů, prediktivní údržba a nepřetržité sledování klíčových indikátorů efektivity a kvality.

2. Rychlá a efektivní podpora, když ji nejvíce potřebujete

Vzdálená údržba prováděná našimi odborníky je klíčovým faktorem hladkého a bezproblémového provozu. Pro tento účel vyvinula společnost Atlas Copco certifikovanou koncepci zabezpečení, která v případě poruch a problémů umožňuje rychlou a lepší nepřetržitou bezpečnou podporu. Jediným kliknutím na Portál služeb zákazník spustí požadavek s popisem události, systémem a daty protokolu. V „konferenčním centru“ si poté mohou vedoucí nebo operátoři provozu vyměňovat informace s našimi servisními odborníky pomocí chatů, videokonferencí a sdílení souborů a spolupracovat na řešení problému. Pokud je pro jednoho z našich odborníků nutné navázat spojení se závodem, může zákazník otevřít zabezpečený tunel VPN a umožnit přesnou analýzu a nápravné kroky. Všechny aktivity jsou zdokumentovány v protokolu závodu.

3. Identifikujte příčiny problémů a dosáhněte trvalého snížení prostojů

Servisní portál společnosti Atlas Copco pro servis řízený daty: Díky individuálně konfigurovaným panelům mohou zákazníci vždy sledovat klíčové ukazatele efektivity svých propojených systémů

Servisní portál společnosti Atlas Copco pro servis řízený daty: Díky individuálně konfigurovaným panelům mohou zákazníci vždy sledovat klíčové ukazatele efektivity svých propojených systémů

Náš servisní portál je základem pro monitorování výrobního procesu. Software se instaluje do sítě zákazníka a je propojen s naším systémem. V případě potřeby analyzujeme údaje o událostech, jako jsou alarmy a servisní požadavky, abychom zjistili příčiny problémů a vyznačili potenciální místa pro zlepšení. Pokud například zjistíme nadměrné opotřebení čerpadla v lepicím systému, které vede k častým závadám, kontrolujeme, zda jsou správně nastaveny parametry jako tlak a teplota a doporučujeme změnit nastavení systému. Naše zkušenosti ukazují, že náklady na prostoje a výslednou práci lze snížit až o 30 procent.


4. Snižte náklady pomocí prediktivní údržby

Došlo k poškození vřetena samoděrovacího nýtovacího nástroje, přestože prošlo plánovanou údržbou? Intervalové plány údržby někdy nejsou dostatečně přesné. Náš software „Maintenance Manager“ podporuje údržbu založenou na použití, prováděnou týmem údržby. Zahrnuje zprávy a prognózy týkající se nadcházejících údržbářských prací na základě skutečného využití zařízení. Tým údržby může zadat zpětnou vazbu k údržbářským pracím bez ohledu na to, zda byly provedeny příliš brzy nebo příliš pozdě. Díky tomu jsou předpovědi stále přesnější. Pokud je součást rozebrána, udržována a znovu nainstalována, Maintenance Manager zaznamená stav zařízení. Stav všech relevantních součástí máte vždy pod kontrolou. Pomocí programu Maintenance Manager můžete omezit celkovou práci a náklady související s náhradními díly a skladováním komponent až o 20 procent.

5. Neustálé zlepšování efektivity a kvality

Fungují všechny vaše připojené systémy v souladu s plány? Pak nastal čas, aby byly vaše systémy ještě efektivnější. Tady se bude hodit OEE Cockpit, který zobrazuje kritické indikátory efektivity, jako je průměrná doba do opravy (MTTR), prostoje, spotřeba materiálu a kvalita aplikace, vyhodnocuje příčiny závad a ukazuje slabiny a potenciální místa k optimalizaci. Například v případě lepicích a dávkovacích systémů software porovná množství naneseného lepidla s objemem výplachu. Tak můžete vidět, kdy se během vyplachování zařízení plýtvá příliš velkým množstvím materiálu. Volitelně mohou naši odborníci analyzovat data shromážděná během delšího období a poskytnout vám rady, jak dále zlepšit efektivitu vašeho zařízení.

Kontrolní seznam

Jste připraveni na servis řízený daty? Podpoříme vás při jeho implementaci.

✔ Definujte jasné cíle týkající se vaší výroby a zejména připojených systémů.
✔ Servis řízený daty není možný bez podpory a spolupráce. Zapojte hned od začátku své oddělení IT, výrobu, řízení kvality a tým údržby.
✔ Zajistěte, aby vaše produkční systémy byly vzájemně propojeny sítí v rámci jejich IT prostředí, a aby bylo možné data získávat systematicky.
✔ Připravte se na přenos zpětné vazby do systémů za účelem získání maximálního přínosu z procesu samostatného učení.
✔ Zajistěte, aby vaše týmy dokázaly rychle reagovat na systémové zprávy a doporučení založené na datech a aby podnikly příslušné akce.