Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky

Výběr správného pneumatického motoru

Při výběru správného motoru pro jakoukoliv danou aplikaci je rozumné zvážit, jaké požadavky je nutné uspokojit. Vhodnou cestou, jak to provést, je použít níže popsaný postupný proces.

Obecná pravidla pro výběr pneumatických motorů

Jak vybrat pneumatický motor

S ohledem na široký provozní rozsah pneumatického motoru je pravděpodobné, že by řada různých motorů mohla běžet ve stejném pracovním bodu. Místo, kde na křivce závislosti krouticího momentu na otáčkách najdete pracovní bod, ovlivní výběr motoru. Vzhledem k tomu, že je nejefektivnější nechat motor běžet s otáčkami produkovanými maximálním výkonem, bude nejlepší možnou alternativou vybrat motor, který poskytuje maximální výkon co nejblíže pracovnímu bodu. Tento motor bude mít také nejnižší spotřebu vzduchu pro daný výstupní výkon. Pokud je důležité zachování stabilních otáček pneumatického motoru, měli byste se vyvarovat práce s otáčkami pod bodem maximálního výkonu. Ten zajišťuje, že je k dispozici určitý „rezervní výkon“ pro případ zvýšení zatížení. Když existuje nejistota ohledně požadovaného krouticího momentu, je také rozumné pracovat blíže k volnoběžným otáčkám. Nízké otáčky a vysoký krouticí moment způsobí vysoké zatížení převodů. Vysoké otáčky negativně ovlivňují životnost lopatek. Pokud je vyžadována velmi dlouhá životnost, je nutné zvolit velký motor, který je omezován nebo běží při nízkém tlaku.