Naše řešení

Instalace pneumatického motoru

Pneumatický motor vyžaduje ke své činnosti určité množství vzduchu a určitý tlak. Přívodní a výfukové hadice musí být proto náležitě dimenzovány.

Vzduchová vedení

Vzduchová vedení, která jsou příliš dlouhá nebo mají příliš malé rozměry, vedou k úbytku tlaku. Ten znamená pokles výkonu. Výfukové vedení musí mít větší rozměr než přívodní vedení. Důvodem je, že odváděný vzduch má větší objem než přiváděný vzduch. Pro vstupní tlak 6,3 bar (= 7,3 bar absolutně) a výstupní tlak na úrovni atmosférického tlaku (= 1 bar absolutně) se objem zvětší s koeficientem 7,3. V praxi to znamená, že pokud mají vstupní i výstupní vedení stejné rozměry, dojde k vytváření zpětného tlaku a ke snížení účinnosti motoru.

Typ motoru Závit vstupní přípojky Závit výfukové přípojky Průměr vstupní hadice Průměr výfukové hadice (nereverzibilní) Výfuková hadice (reverzibilní)
/ (BSP) (BSP) (mm) (mm) (mm)
LZB 14 1/8'' 1/8'' 5,0 8,0 6,3
LZB 22 1/8'' 1/8'' 8,0 13,0 10,0
LZB 33/34 1/4'' 1/4'' 8,0 13,0 10,0
LZB 42 1/8'' 1/2'' 10,0 16,0 13,0
LZB 46 1/4'' 1/2'' 10,0 16,0 16,0
LZB 54 3/8'' 1/2'' 13,0 19,0 19,0

Příprava vzduchu

K zajištění spolehlivé funkce je nutné do přívodního vedení vzduchu instalovat vzduchový filtr a přimazávač (pokud není motor bezmazný) ve vzdálenosti do 5 metrů od motoru. Do sestavy přípravy vzduchu je také doporučeno začlenit regulátor tlaku. Jeho funkcí je udržovat požadovaný pracovní tlak a může být používán k přesné úpravě výstupního výkonu podle požadavků aplikace. Zapamatujte si: Při výběru sestavy přípravy vzduchu zajistěte, aby všechny součásti měly dostatečnou kapacitu průtoku pro splnění požadavků motoru.

Mazání

K dosažení optimální životnosti a optimálního výkonu musí být do pneumatického motoru dodáváno 50 mm³ oleje na metr krychlový (1000 litrů) spotřebovaného vzduchu. Nedostatečné mazání způsobí rychlejší opotřebení lopatek a snížení výkonu.