Naše řešení

Výkon pneumatického motoru

Výkon pneumatického motoru závisí na vstupním tlaku.

Výkonný pneumatický motor

Motor může pracovat v celém rozsahu křivky točivého momentu

Při konstantním vstupním tlaku pneumatické motory vykazují charakteristický lineární vztah mezi výstupním krouticím momentem a otáčkami. Výstupní výkon pneumatického motoru lze však snadno upravovat pouhou regulací přívodu vzduchu pomocí technologie škrcení nebo regulace tlaku. Jednou z vlastností pneumatických motorů je schopnost pracovat v celém rozsahu křivky točivého momentu bez poškození motoru, od volných otáček po zastavení. Volné otáčky* nebo také volnoběžné otáčky jsou definovány jako provozní otáčky, při kterých není zatížena výstupní hřídel. * Volné otáčky = otáčky, při kterých se otáčí výstupní hřídel, když není vystavena zatížení.

Křivka výkonu

Křivka výkonu pneumatického motoru

Výkon, který pneumatický motor produkuje, je jednoduše produktem krouticího momentu a otáček. Pneumatické motory produkují charakteristickou křivku výkonu s maximálním výkonem při otáčkách odpovídajících přibližně 50 % volných otáček. Krouticí moment produkovaný v tomto bodě je často označován jako „krouticí moment při maximálním výstupním výkonu“. Vzorec pro výstupní výkon: P = (π × M × m) / 30 M = (30 × P) / (π × n) n = (30 × P) / (π × M) P = výkon [kW] M = krouticí moment [Nm] n = otáčky [ot./min]

Pracovní bod

Pracovní bod pneumatického motoru

Pracovní bod pro pneumatický motor

Při výběru pneumatického motoru pro aplikaci je prvním krokem stanovení „pracovního bodu“. Jedná se o kombinaci požadovaných provozních otáček motoru a krouticího momentu vyžadovaného v tomto bodu. Poznámka: Pracovním bodem se nazývá bod na křivce závislosti krouticího momentu na otáčkách, v němž motor ve skutečnosti pracuje.

Spotřeba vzduchu

Spotřeba vzduchu pneumatickým motorem se zvyšuje s otáčkami motoru, a je tedy nejvyšší při volných otáčkách. Dokonce i ve stavu zastavení (při použití plného tlaku) motor spotřebovává vzduch. Tato spotřeba závisí na interních únicích v motoru. Poznámka: Spotřeba vzduchu se měří v l/s. Nejedná se však o skutečný objem, který stlačený vzduch zabírá v motoru, ale měří se jako objem, který by vzduch zabíral, pokud by mu bylo dovoleno rozpínat se na úroveň atmosférického tlaku. Jde o standard používaný pro veškerá pneumatická zařízení.