Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Používání katalogu ke zjištění provozních údajů

Provozní údaje o výkonu uvedené v katalogu pneumatických motorů od společnosti Atlas Copco platí pro tlak přiváděného vzduchu 6,3 bar (91 psi) podle měřicího přístroje. Údaje jsou v katalogu dostupné v tabulkách i grafech.

Použití katalogových údajů, pneumatické motory

Ve schématu je uvedena řada klíčových údajů. Tyto údaje jsou také uvedeny v datových tabulkách motorů v katalogu.

Výstupní výkon pneumatického motoru lze nejsrozumitelněji zjistit z grafu výkonu. Pro každou sestavu motoru a převodů jsou výkon, krouticí moment a spotřeba vzduchu zobrazeny jako funkce otáček. 

– Maximální výkon, kW a k
– Otáčky v bodě maximálního výkonu, ot./min
– Točivý moment při maximálním výkonu, Nm
– Volné otáčky, ot./min
– Spotřeba vzduchu při maximálním výkonu, l/s

Počáteční točivý moment produkovaný pneumatickým motorem je proměnný a závisí na poloze lopatek. Tyto informace můžete získat pouze z tabulek údajů, v nichž je zobrazena garantovaná hodnota. Mezní točivý moment není v katalogových údajích uveden, ale lze jej odhadnout jako dvojnásobek točivého momentu při maximálním výstupním výkonu.

Stáhněte si náš katalog níže: