Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Konstrukce a princip činnosti lopatkového pneumatického motoru

Lopatkové pneumatické motory se vyrábí s výkonem až přibližně 5 kW. Mají jednoduchou konstrukci a skládají se pouze z několika součástí.


Konstrukce

– Drážkový rotor se otáčí excentricky v komoře tvořené válcem a koncovými víky válce,
– protože je rotor mimo střed a jeho průměr je menší než průměr válce, vytvoří se obloukovitá komora,
– drážky rotoru jsou opatřeny lopatkami, které se volně pohybují a umožňují rozdělení komory do samostatných pracovních komor různých velikostí,
– v důsledku odstředivé síly, která je často posílena stlačeným vzduchem, jsou lopatky přitlačeny ke stěně válce, aby se utěsnily jednotlivé komory,
– skutečná účinnost těchto těsnění je funkcí takzvaného „interního úniku“.

Součásti lopatkového pneumatického motoru

1. Přední víko
2. Rotor
3. Lopatka
4. Válec
5. Zadní víko
Princip činnosti

Princip činnosti pneumatického motoru

Princip činnosti pneumatického motoru

A. Vzduch vstupuje do sací komory „a“. Lopatka 2 utěsnila komoru „b“ mezi ní a lopatkou 3. Tlak v komoře „b“ stále tvoří vstupní tlak. Tento tlak působí na lopatku 3 a pohybuje jí ve směru hodinových ručiček.

B. Lopatky se dále otáčejí a proces expanze v komoře „b“ se spustí. Tím se sníží tlak, ale stále zde působí síla, která pohybuje rotorem dopředu, protože plocha lopatky 3 je větší než plocha lopatky 2 v komoře „b“. Vstupní tlak navíc působí na lopatku 2 ve vstupní komoře „a“.

C. Lopatky se posunou dále. Komora „b“ se nyní vyprazdňuje přes výstup a již nijak nepřispívá. Síla působící na rotor směrem dopředu nyní vychází ze síly působící na lopatku 1 a lopatku 2.
Díky tomuto jednoduchému principu se energie stlačeného vzduchu převádí na rotační pohyb z komory do komory a motor se otáčí.