Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Změna výkonu lopatkového pneumatického motoru

Ke změně výkonu pneumatického motoru se používají dvě metody, škrcení a regulace tlaku. Preferovaná metoda závisí na podmínkách pro aplikaci.


Škrcení

Škrcení průtoku vzduchu pneumatického motoru
Škrticí mechanismus je obvykle umístěný do přívodu motoru, ačkoliv může být rovněž namontován do výfuku.
Výhodou škrcení přívodu je snížení spotřeby vzduchu, zatímco škrcení odváděného vzduchu udržuje nepatrně vyšší spouštěcí krouticí moment.
Škrcení je nejlepší metodou změny výstupního výkonu motoru, pokud je vyžadováno zachování vysokého spouštěcího krouticího momentu, ale také snížení provozních otáček.
Throttling illustration

Škrcení je stejné jako řízení průtoku vzduchu a ovlivňuje otáčky více než točivý moment.

Regulace tlaku

Regulace tlaku, pneumatický motor

Regulace tlaku má větší vliv na točivý moment než na otáčky

Pokud je použit regulátor tlaku, je vždy připevněn do přívodu motoru. Použití regulace tlaku je ideální, když je vyžadováno řízení mezního krouticího momentu a vysoký spouštěcí krouticí moment není důležitý.

Výkon motoru s jiným tlakem vzduchu

Všechny uvedené grafy výkonu pneumatických motorů od společnosti Atlas Copco jsou pro vstupní tlak 6,3 bar. Pro jiné tlaky vzduchu je nutné křivky výkonu přepočítat.

K výpočtu dat výkonu je nutné data motoru pro tlak 6,3 bar vynásobit korekčním faktorem obsaženým v níže uvedené tabulce.

Jinou cestou ke zjištění správné regulace tlaku nebo škrcení motorů je použití programu pro výběr pneumatických motorů.

Korekční faktory
Tlak vzduchu Výkon Otáčky Moment Spotřeba vzduchu
(bar) (psi)
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44