Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Provozní údaje lopatkového pneumatického motoru

Co musíte vědět o výkonu lopatkového pneumatického motoru

Výkonný pneumatický motor

Motor může pracovat v celém rozsahu křivky točivého momentu

Výkon lopatkového pneumatického motoru závisí na vstupním tlaku. Při konstantním vstupním tlaku pneumatické motory vykazují charakteristický lineární vztah mezi výstupním točivým momentem a otáčkami. Výstupní výkon pneumatického motoru lze však snadno upravovat pouhou regulací přívodu vzduchu pomocí technologie škrcení nebo regulace tlaku. Jednou z vlastností pneumatických motorů je schopnost pracovat v celém rozsahu křivky točivého momentu bez poškození motoru, od volných otáček po zastavení. Volné otáčky* nebo také volnoběžné otáčky jsou definovány jako provozní otáčky, při kterých není zatížena výstupní hřídel.

* Volné otáčky = otáčky, při kterých se otáčí výstupní hřídel, když není vystavena zatížení.

Křivka výkonu

Ilustrace výkonu točivého momentu

Točivý moment je otáčivá síla, která se vypočítává jako síla (F) krát délka (l) páky.

Výkon, který pneumatický motor produkuje, je jednoduše produktem točivého momentu a otáček. Pneumatické motory produkují charakteristickou křivku výkonu s maximálním výkonem při otáčkách odpovídajících přibližně 50 % volných otáček.

Točivý moment produkovaný v tomto bodě je často označován jako „točivý moment při maximálním výstupním výkonu“.
Křivka výkonu pneumatického motoru

Křivka výkonu pneumatického motoru, který pracuje při konstantním tlaku vzduchu

Vzorec pro výstupní výkon:
P = (π × M × n) / 30
M = (30 × P) / (π × n)
n = (30 × P) / (π × M)
P = výkon [kW]
M = točivý moment [Nm]
n = otáčky [ot./min]

Pracovní bod

Pracovní bod pneumatického motoru

Při volbě pneumatického motoru pro aplikaci je prvním krokem nastavení „pracovního bodu“. Jedná se o kombinaci požadovaných provozních otáček motoru a točivého momentu požadovaných v tomto bodě.


Poznámka: Bod na křivce točivého momentu/otáček, kde motor skutečně pracuje, se nazývá pracovní bod.


 


Spotřeba vzduchu

Spotřeba vzduchu pneumatickým motorem se zvyšuje s otáčkami motoru, a je tedy nejvyšší při volných otáčkách. Dokonce i ve stavu zastavení (při použití plného tlaku) motor spotřebovává vzduch. Tato spotřeba závisí na vnitřních únicích v motoru.
Poznámka: Spotřeba vzduchu se měří v l/s. Nejedná se však o skutečný objem, který stlačený vzduch zabírá v motoru, ale měří se jako objem, který by vzduch zabíral, pokud by mu bylo dovoleno rozpínat se na úroveň atmosférického tlaku. Jde o standard používaný pro veškerá pneumatická zařízení.

Počáteční točivý moment

výkon počátečního točivého momentu

Při spuštění točivý moment závisí na poloze lopatek.

Je třeba poznamenat, že všechny lopatkové pneumatické motory vytvářejí proměnný počáteční točivý moment v důsledku polohy lopatek v motoru. Nejnižší hodnota počátečního točivého momentu se nazývá minimální počáteční točivý moment a lze ji při spuštění považovat za garantovanou hodnotu. Odchylka se u jednotlivých typů motorů liší a je nutné ji zkontrolovat individuálně. Za zmínku stojí, že kolísání točivého momentu je větší u reverzních motorů než u nereverzních motorů, a proto je minimální počáteční točivý moment u těchto motorů menší.


Poznámka: Počáteční točivý moment je točivý moment, který motor dodává se zablokovanou hřídelí, když do něj přivádíte plný tlak vzduchu.

Mezní moment

Mezní moment je moment, který motor produkuje, jakmile se zastaví po zabrzdění v provozu. Mezní moment není uveden v tabulce s údaji. Pokud však vynásobíte maximální točivý moment dvěma, snadno získáte přibližný mezní moment, tzn. maximální točivý moment 10 Nm se rovná přibližně 20 Nm mezního momentu.


  • Mezní moment je točivý moment probíhající při zastavení motoru. 
  • Mezní moment se mění v závislosti na rychlosti brzdění motoru. Rychlé zpomalení má za následek vyšší mezní moment než pomalé brzdění. To závisí na skutečnosti, že hmotnost (moment setrvačnosti) rotoru zvyšuje točivý moment.