Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Výrobce originálního vybavení
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco

Výkon pneumatického motoru

Výkon pneumatického motoru závisí na vstupním tlaku.

Výkonný pneumatický motor

Motor může pracovat v celém rozsahu křivky točivého momentu

Při konstantním vstupním tlaku pneumatické motory vykazují charakteristický lineární vztah mezi výstupním krouticím momentem a otáčkami. Výstupní výkon pneumatického motoru lze však snadno upravovat pouhou regulací přívodu vzduchu pomocí technologie škrcení nebo regulace tlaku. Jednou z vlastností pneumatických motorů je schopnost pracovat v celém rozsahu křivky točivého momentu bez poškození motoru, od volných otáček po zastavení. Volné otáčky* nebo také volnoběžné otáčky jsou definovány jako provozní otáčky, při kterých není zatížena výstupní hřídel. * Volné otáčky = otáčky, při kterých se otáčí výstupní hřídel, když není vystavena zatížení.

Křivka výkonu

Křivka výkonu pneumatického motoru

Výkon, který pneumatický motor produkuje, je jednoduše produktem krouticího momentu a otáček. Pneumatické motory produkují charakteristickou křivku výkonu s maximálním výkonem při otáčkách odpovídajících přibližně 50 % volných otáček. Krouticí moment produkovaný v tomto bodě je často označován jako „krouticí moment při maximálním výstupním výkonu“. Vzorec pro výstupní výkon: P = (π × M × m) / 30 M = (30 × P) / (π × n) n = (30 × P) / (π × M) P = výkon [kW] M = krouticí moment [Nm] n = otáčky [ot./min]

Pracovní bod

Pracovní bod pneumatického motoru

Pracovní bod pro pneumatický motor

Při výběru pneumatického motoru pro aplikaci je prvním krokem stanovení „pracovního bodu“. Jedná se o kombinaci požadovaných provozních otáček motoru a krouticího momentu vyžadovaného v tomto bodu. Poznámka: Pracovním bodem se nazývá bod na křivce závislosti krouticího momentu na otáčkách, v němž motor ve skutečnosti pracuje.

Spotřeba vzduchu

Spotřeba vzduchu pneumatickým motorem se zvyšuje s otáčkami motoru, a je tedy nejvyšší při volných otáčkách. Dokonce i ve stavu zastavení (při použití plného tlaku) motor spotřebovává vzduch. Tato spotřeba závisí na interních únicích v motoru. Poznámka: Spotřeba vzduchu se měří v l/s. Nejedná se však o skutečný objem, který stlačený vzduch zabírá v motoru, ale měří se jako objem, který by vzduch zabíral, pokud by mu bylo dovoleno rozpínat se na úroveň atmosférického tlaku. Jde o standard používaný pro veškerá pneumatická zařízení.