Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Tlumicí mechanismy lopatkových pneumatických motorů

Hluk generovaný pneumatickým motorem je hlavně způsoben výfukem vzduchu z motoru. Hladina hluku se zvyšuje s otáčkami a je nejvyšší při volných otáčkách.

Illustrations of air motor silencing methods
Všechny motory společnosti Atlas Copco se dodávají se závitovým výfukovým otvorem, který umožňuje montáž šroubovacího tlumiče za účelem snížení hladiny hluku. Hladinu hluku lze ještě více snížit instalací hadice mezi výstup výfuku a tlumič. Účinek použití různých technik tlumení hluku je uveden na obrázku a v tabulce níže. Upozorňujeme, že v případě nesprávné velikosti může tlumič hluku způsobit ztráty výkonu.


Příklad:
Motor 0,36 kW
Volné otáčky
Bezodrazová místnost
Interval 1 minuta
Obrázek č. Měření Hladina hluku
dB (a)
1 Žádné 94
2 Pouze tlumič 77
3 Pouze hadice 84
4 Hadice s tlumičem 75