PST Banner

Aplikace lisování

Poskytují vysokou produktivitu a plnou shodnost v operacích stlačování. Rychlé, bezpečné a přesné

Kontaktujte nás zde

Spojení funkcí – jedno špičkové řešení

Naše špičkové řešení pro měření, utahování a lisování je jediné svého druhu. Je naprosto unikátní. Díky spojení tří funkcí snižujeme náklady na programování a ověřování, náklady na náhradní díly a servisní údržbu a nabízíme jednu společnou platformu pro vaše pracovníky. Tímto způsobem rovněž zkracujeme dobu zaškolení a snižujeme s ním související náklady

Samostatná řídicí jednotka

Řídicí jednotka Power MACS 4000 je zásluhou Stand-alone provedení samostatnou jednotkou. Není ji tak nutné instalovat do elektrického rozvaděče

Rychlý a přesný

Nástroj PST používá stejný výkonný motor jako utahovací vřeteno QST a také stejný servomechanizmus v řídicí jednotce Power MACS 4000. Zásluhou velmi přesného odečítání hodnot snímače zatížení a softwarových parametrů pokročilého sledování a řízení může tlakový systém PST dosahovat řízené a velmi vysoké rychlosti. A také velmi přesných výsledků při stlačování