Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Společnost Atlas Copco dodala švédské jaderné elektrárně zakázkový předpínač Tentec pro současné utažení všech šroubů

Přestože navržení a výroba „vysokých“ předpínačů Tentec pro takové aplikace nejsou obvykle problémem, v tomto případě byl kryt průlezu umístěn ve svislé rovině, kde byla nejmenší vzdálenost mezi koncem šroubu a vedlejší stěnou pouhých 100 mm. Hydraulické předpínače šroubů by pro tuto aplikaci za normálních okolností zahrnovaly několik segmentů prstence, z nichž by se každý skládal ze stejného množství předpínacích komor. Komory jsou propojeny v každém segmentu tak, aby hydraulický tlak, který je přiváděn do jediného otvoru přes hadici, způsobil současné zvýšení tlaku ve všech komorách. Vícenásobné zapojení hadic z hydraulické pohonné jednotky zajistí, že ke zvýšení tlaku dojde ve všech segmentech najednou, takže předpínání všech šroubů proběhne zároveň, a to působením stejné síly. Avšak vzhledem k orientaci krytu a omezenému přístupu bylo zjevné, že montáž prstence rozděleného na segmenty by byla obtížná. Inženýři z oddělení řešení pro utahování šroubů společnosti Atlas Copco vymysleli netradiční řešení – předpínač byl místo rozdělení na jednotlivé segmenty navržen jako úplný prstenec.
V konečném návrhu byl předpínač tvořen 3 prstenci, z nichž každý byl vysoký méně než 100 mm. Prstence byly jednotlivě spuštěny dolů pomocí zdvihacího zařízení přes prostor široký 100 mm až ke krytu průlezu. Všech 20 komor bylo interně propojeno, a přestože bylo teoreticky možné zvýšit tlak z pohonné jednotky přes jedinou hadici, prstenec obsahoval 5 otvorů rovnoměrně radiálně rozmístěných, aby byla kapalina přivedena rovnoměrně a efektivně do všech komor. Když o tomto inovativním řešení hovořil technický ředitel Dave Evans, poznamenal: „Zabýváme se jaderným průmyslem mnoho let a nikdy jsme nenarazili na podobný problém. Avšak naši inženýři mají bohaté zkušenosti s navrhováním zakázkových řešení v celé řadě průmyslových odvětví, v nichž působíme, a při návrhu tohoto inovativního a unikátního předpínače pro více závrtných šroubů uplatnili své rozsáhlé znalosti v oblasti přepínání šroubů.“