Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Co je klíčovým krokem do budoucnosti všeobecné průmyslové montáže? Propojení a integrace!

V montážních závodech, například u výrobců kompresorů, často vídáme scénáře, kdy se na jedné stanici provádí více montážních operací.
V důsledku toho se v okolí stanice nachází značné množství vybavení, které zabírá místo a ztěžuje výrobcům flexibilní montáž různých produktů a obsluze schopnost používat správné nástroje a správně provádět úkoly, což má dopad na produktivitu.

K dosažení tohoto cíle jsou rozhodující některé faktory:

Virtuální stanice s různými úrovněmi funkcí mohou nahradit řídicí skříně, čímž se zajistí vysoká úroveň flexibility a usnadní se vyvažování stanic na linkách. Díky koncepci virtuálních stanic lze snížit množství vybavení na každé stanici a vytvořit tak přehledné a štíhlé pracovní prostředí.

Aby na relativně malých linkách bylo možné vyrábět rozdílné vysoce kvalitní produkty s minimálním vlivem obsluhy, je důležité, aby každá stanice prováděla vlastní soubor úkolů, které jí budou předem přiřazeny ze systému MES, a procesy budou řízeny na nejvyšší úrovni.

Obsluha musí být vedena za pomoci jasných pokynů o montážním procesu, aby se zajistilo, že budou všechny fáze provedeny správně, čímž se zamezí výskytu chyb zapříčiněných lidskými faktory a umožní se hladká interakce mezi lidmi a komplikovanými výrobními systémy.

Je klíčově důležité vybrat si pro každou aplikaci ten pravý nástroj, který pro ni navíc musí mít správnou funkci. U různých kombinací nástrojů a funkcí je důležité moci funkce snadno aktivovat či deaktivovat, efektivně využívat zdroje, zachovat si sledovatelnost a sbírat data.

V průběhu celého procesu montáže jste sbírali a ukládali si data vytvořená vašimi chytrými nástroji. Rozhodujícím krokem poté je jejich analýza a zužitkování. Data jsou tou nejsilnější částí naší transformace na průmysl 4.0.

Nasbíraná data mohou mít pro váš montážní proces velkou hodnotu. Budete například dostávat oznámení a návrhy ke zlepšení montážního procesu a zabránění selhání. Je důležité uzavřít smyčku pomocí servisního programu s kompletním pokrytím – od zapnutí nástrojů po poslední utažení, které provedou.

montážní linka kompresorů v průmyslu 4.0

Ilustrace Atlas Copco: montážní linka kompresorů s různými produkty montovanými současně.

Klíčovým krokem do budoucnosti všeobecné průmyslové montáže je propojení a integrace!

V montážních závodech, například u výrobců kompresorů, často vídáme scénáře, kdy se na jedné stanici provádí více montážních operací.
V důsledku toho se v okolí stanice nachází značné množství vybavení, které zabírá místo a ztěžuje výrobcům flexibilní montáž různých produktů a obsluze schopnost používat správné nástroje a správně provádět úkoly, což má dopad na produktivitu.

Kontaktujte nás!

Loading...