Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Offroadový průmysl a rychlé tempo 4. průmyslové revoluce

Offroadový průmysl čelí mnoha výzvám v oblasti montážních procesů, jako je nízká míra flexibility a potenciálně nákladné lidské chyby, zatímco na stávajících i nových trzích neustále dochází k technologickým pokrokům a rozšiřování mechanizace v zemědělství. Pro výrobce bude velkým přínosem větší míra digitalizace a propojení v rámci montážního procesu, díky čemuž se jim rovněž sníží náklady.

Nastal čas zapojit se do 4. průmyslové revoluce a odemknout svůj obchodní potenciál!

Velké výzvy offroadového průmyslu

S rostoucí populací budou offroadová vozidla určená pro stavby, lesnictví a zemědělství přibývat na složitosti a poptávka po nich bude čím dál tím vyšší.

Společnosti vyrábějící offroadová vozidla zpravidla nebývají mezi prvními, kdo se pouští do digitalizace.

Jednou z příčin opoždění digitalizace je složitost montáže, která v továrnách na offroadová vozidla z přirozených důvodů probíhá převážně ručně.

Faktory bezpodmínečného úspěchu budou sbírat a využívat data inovativními způsoby, analyzovat tato data a nacházet nové příležitosti díky lepšímu rozhodování, což v důsledku povede ke zvýšení efektivity.

Chytrá výroba několika slovy

4. průmyslová revoluce, offroad, zemědělství, přeprava, zemědělská doprava v Číně
4. průmyslová revoluce může vypadat jako módní pojem a v jistém smyslu je módním pojmem nad všechny ostatní. Představuje nový průmyslový směr, ve kterém se internet věcí (IoT) a výsledný tok velkých dat spojují s umělou inteligencí (AI) a strojovým učením, aby bylo možné činit předpovědi a vyhnout se chybám. Když se k tomu přidají příležitosti vyvstávající z rozšířené reality (AR) a aditivní výroby (AM), je potenciál 4. průmyslové revoluce pozoruhodný – sníží se náklady, zvýší se efektivita a bude docházet k méně lidským chybám.
Celý proces přirozeně nemusí být zcela automatizovaný s použitím robotů, aby bylo možné produkovat velká množství dat, která lze zanalyzovat a přeměnit na obchodní příležitosti. Prvním krokem k daty řízenému montážnímu procesu jsou chytré propojené nástroje.

Digitální potenciál je obrovský.

Spousta společností již sbírá data, avšak stále se vyskytují pochybnosti o tom, co s těmito daty dělat. Při použití správného analytického softwarového nástroje vedoucí závodu do několika sekund zjistí, když operace neodpovídá požadovaným standardům. Na základě těchto dat můžeme zavést náležitá školení a poskytnout koncovým zákazníkům podrobné statistiky kvality utahování v montážním procesu.

3 výhody chytré výroby v offroadovém průmyslu

Hlavní efekt rostoucí propojenosti v offroadovém průmyslu, způsobující snížení nákladů, je ekonomikou ve své nejprostší podobě. Díky sledování všech chytrých nástrojů spolu se způsobem, jakým s nimi obsluha pracuje, mohou vedoucí zavést preventivní opatření pro výměnu nástrojů předtím, než se porouchají.

Jedněmi z nejdůležitějších požadavků výrobců je omezení prostojů a zvýšení kvality na výrobních linkách. Minimalizací lidských chyb a vadných nástrojů lze podstatným způsobem zvýšit efektivitu. To výrobcům umožňuje dosáhnout větší flexibility ve svých procesech. Toky velkých dat rovněž poskytují příležitost stavět přesné kopie továren pro jiné trhy.

Když se zvýší transparentnost dat, bude prediktivní údržba použitelná i u každodenních operací, čímž se ušetří náklady díky omezení prostojů ve výrobě. Offroadové společnosti mohou nové, transformativní technologie využívat tím, že budou ve výrobním procesu používat chytré nástroje a software, které jim přinesou výhody 4. průmyslové revoluce.