Naše řešení

Řiďte svůj výrobní proces s řešeními kontroly chyb

Objevte, jak kontrola chyb zvyšuje produktivitu a snižuje podíly oprav o více než 80 %!

Kontaktujte našeho specialistu!

Prevence, identifikace nebo korekce montážních chyb:
Zjistěte, jak zlepšit kvalitu svých výrobků se strategií nulového počtu defektů

4. průmyslová revoluce přináší rychlé změny a nové výzvy. S naší koncepcí Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) kombinující software, hardware, chytré nástroje a příslušenství zajistíte kontrolu procesů ve složitých výrobních systémech, prodloužíte dobu provozuschopnosti v kritických výrobních operacích a zvýšíte kvalitu produktů.

Snížení počtu závad

Vizuální vedení operátora krok za krokem a ověření dílu a nástroje pro minimalizaci vad, oprav a eliminaci poškozených dílů a výrobního odpadu.


Zvýšená produktivita

Nižší výrobní náklady a vyšší produktivita. Sladění až 10 stanic, včetně předběžné kontroly stanic a oprav bez instalace serveru. Šetřete čas pomocí naší centralizované konfigurace a nabídky služeb s plnou podporou od instalace po dlouhodobý servis na místě a nepřetržitou horkou linku.

Digitalizace a konsolidovaný sběr dat

Sledovatelnost montážních operací a neprovedených úkonů ze všech stanic, dílů a produktů

Získejte více informací o našem komplexním softwarovém řešení podporujícím kvalitu, spolehlivost procesů, transparentnost a bezpečnost produktů: Scalable Quality Solution 3

Centrální řízení pracovních stanic

Organizuje funkce SQS3 všech pracovních stanic v celé výrobní hale pomocí jednoho jednoduchého konfiguračního rozhraní.

Blokování nástroje

Deaktivuje a aktivujte nástroje a klíče pomocí řídicí jednotky. Lze použít automatický program nebo výběr pracovního postupu.

Vizuální vedení operátora

Vizuální vedení operátora krok za krokem zajišťuje řádné provedení práce hned napoprvé při každém úkonu.

Možnost digitálních I/O

Umožňuje snadné připojení externích I/O zařízení, čímž se eliminuje potřeba PLC.

Základní technologie Pick-To-Light/Pick-By-Light

Vizuálně vede obsluhu při odebírání dílů ze zásobníku díky možnosti digitálních I/O.

Řízení uživatelského přístupu

Brání neoprávněnému přístupu k systému a posiluje uživatelské role a oprávnění.

Ověřování a dokumentace dílů

Identifikuje díly pomocí výrobních čísel nebo identifikačních čísel dílů, aby bylo při konstrukci produktu zajištěno použití správných součástí.

Opravy produktů

Detekce chyb ve výrobním procesu a automatické vedení pomocí procesu oprav ve vyhrazených opravných stanicích.

Konsolidovaný sběr dat

Sledovatelnost všech montážních operací (utahovací moment, díly, digitální I/O, manuální potvrzení) a neprovedených úkonů ze všech stanic a u všech produktů.
Snadný a pohodlný přístup k shromážděným datům pomocí webového uživatelského rozhraní.

Snížení počtu vad – Smart Connected Assembly

Vady mohou mít mnoho důvodů a může k nim dojít kdekoli ve výrobní lince. Rychlá identifikace základní příčiny problému má zásadní význam. K pochopení „kořenu“ problému je nutná systémová perspektiva. A přesně to nabízí řešení Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž). Podívejte se, jak vám může pomoci!

Loading...

Scalable Quality Solution 3 – software pro kontrolu chyb

Kontrola procesů a prevence chyb jsou naprosto nezbytné v dnešních složitých montážních procesech k zajištění nejvyšší kvality produktu a minimalizaci podílu oprav či zastavení linky. S naším softwarem pro kontrolu chyb „Scalable Quality Solution 3“ můžete své pracovníky vizuálně vést krok za krokem. Tento software zaručuje výběr správných dílů, šroubů, nástrojů a procesních kroků a zajišťuje sběr a analýzu montážních údajů.

Loading...