Koncepce ekologického designu divize Průmyslová technika a nářadí

Při navrhování výrobku nebo řešení zohledňujeme celý životní cyklus výrobku, abychom snížili dopad na životní prostředí z příslušných fází životního cyklu. Znamená to pro nás zaměření na energetickou účinnost, volbu materiálu, dlouhou životnost výrobků, konstrukci pro montáž, provozní spolehlivost, opětovné použití, možnost repasování a recyklovatelnost – jinými slovy na schopnost cirkulace. Prováděním častých posouzení ekologického designu v procesu vývoje našich výrobků zajišťujeme zaměření na aspekty životního prostředí a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Naše posuzování ekologického designu je založeno na šesti oblastech, na které se ekologický design zaměřuje.

Oblasti zaměření našeho ekologického designu

V divizi Průmyslová technika a nářadí přistupujeme k ekologickému designu ze šesti různých směrů. Ty tvoří jádro posuzování ekologického designu prováděného v rámci každého projektu vývoje výrobků. Tento proces pomáhá definovat cíle ekologického designu již v rané fázi projektu. Klikněte na obrázek a přečtěte si další informace!

V divizi Průmyslová technika a nářadí společnosti Atlas Copco pracujeme nepřetržitě na integraci ekologických aspektů do vývoje našich výrobků, abychom minimalizovali dopad těchto výrobků na životní prostředí. O dosažených úspěších v oblasti ekologie informujeme zákazníky prostřednictvím našich komunikačních materiálů věnovaných úspěchům ekologického designu. Zde naleznete příklad argumentů ekologického designu pro konkrétní výrobek.

“ Ekologický design nespočívá pouze v dodržování zákonných požadavků. Jsem přesvědčen, že v budoucnosti budou zákazníci zvyšovat poptávku po našich výrobcích navrhovaných udržitelným způsobem. Ekologický design také představuje cestu, která nám umožní přispět k lepšímu světu pro naše děti. ”

Lars Eklöf , prezident divize MVI

“ V ekologickém designu, který vytváří přidanou hodnotu prostřednictvím nižších nákladů na životní cyklus výrobku, spatřuji cestu k odlišení společnosti Atlas Copco a našich výrobků od konkurence. ”

James McAllister , prezident divize GI

Koncepce ekologického designu se zaměřuje na zvyšování ekologického povědomí a usnadnění komunikace týkající se dopadu na životní prostředí v rámci společnosti Atlas Copco, stejně jako externě směrem k zákazníkům a dalším zúčastněným stranám.

Koncepce ekologického designu