Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Společnost Atlas Copco otevírá rozšířené inovační centrum

Společnost Atlas Copco, která je předním poskytovatelem řešení zaměřených na trvale udržitelnou produktivitu, slavnostně uvedla do provozu rozšířené inovační centrum v německém městě Bretten. Středisko bude vycházet vstříc neustále se zvyšující poptávce zákazníků zaměřené na zkoušení a vyvíjení pokrokových spojovacích technologií.

V novém, vysoce technicky vyspělém objektu získají zákazníci z řad výrobců automobilů i z dalších průmyslových oborů přístup k vývoji a zkoušení různých pokročilých metod spojování pod jednou střechou.

Henrik Elmin, prezident obchodní oblasti Industrial Technique

Inovační centrum nám poskytuje zvýšenou kapacitu, kterou potřebujeme při zavádění inovací a vytváření nových řešení v součinnosti s našimi zákazníky.

Henrik Elmin , prezident obchodní skupiny Industrial Technique
Inovační centrum spojovacích technologií Atlas Copco
Toto německé středisko je jedním z deseti inovačních středisek společnosti Atlas Copco, která jsou rozmístěna v celém světě od Číny po USA. Rozšíření tohoto střediska umožnilo zvýšení ročního počtu zákaznických projektů, které zde procházejí zkouškami, z asi 250 na 500. Větší prostor byl potřebný také pro školení zákazníků a zaměstnanců, nový logistický systém a kancelářská pracoviště využívaná stávajícími i novými zaměstnanci. Do modernizace tohoto střediska investovala společnost Atlas Copco asi 6,8 mil. euro. Ve středisku pracuje více než 400 zaměstnanců, kteří obsluhují převážně střední a jihovýchodní Evropu.
Grand Opening Customer Days 2018, Kundentage
Například výrobci automobilů používají ve stále větší míře lepidla, což souvisí se snahou nahrazovat ocel lehčími materiály, mezi které patří hliník, a dosahovat tak u vozidel nižší spotřeby paliva. Spojování těchto lehčích materiálů tradičním svařováním může být obtížné, což otevírá prostor alternativním montážním technologiím.

Společnost Atlas Copco má tři významné značky působící v oblasti průmyslových montážních řešení. SCA, Henrob a Atlas Copco. Obchodní skupina v současnosti tyto tři značky slučuje do jedné značky Atlas Copco s cílem zvýšit kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům, kteří tak budou schopni dosahovat vyšší produktivity. Značky SCA a Henrob se však budou nadále používat k označování výrobků.

Atlas Copco je přední světový poskytovatel řešení pro udržitelnou produktivitu. Skupina dodává zákazníkům inovativní kompresory, podtlaková řešení, systémy úpravy stlačeného vzduchu, stavební a důlní stroje, průmyslové nářadí a montážní systémy. Společnost Atlas Copco vyvíjí produkty a služby zaměřené na produktivitu, energetickou účinnost, bezpečnost a ergonomii. Společnost byla založena v roce 1873 ve švédském Stockholmu a působí ve více než 180 zemích. V roce 2017 dosáhla společnost Atlas Copco výnosů ve výši 116 miliard švédských korun (12 miliard euro) a měla 47 000 zaměstnanců.

Kontakt pro více informací:

Gabriela Vránková

Communications Manager
Atlas Copco, divize Průmyslová technika a nářadí

Samoděrovací nýtování Dávkovací řešení