Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Soutěž o tričko s GTG Go Artsy

Vždy jsme viděli naše GTG brusky jako skutečné inženýrské umění, špičkové brusky, které zlepšují produktivitu a ergonomii operátora. Tohle umění jsme taky promítli do motivů na tričkách, o které máte nyní možnost soutěžit. Nicméně, v naší soutěži bude odměněn každý, kdo se zapojí.

GTG grinder with pink ribbon motif in woman's hand
Těšíme se na vaše fotky s GTG bruskou nebo jinou bruskou od Atlas Copco (dále jen „bruska“) s komentářem proč danou brusku máte rádi. Prvních 10 soutěžících bude odměněno tričkem s motivem brusky, na ostatní soutěžící bude čekat drobný dárek. Svá fota vkládejte do komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebooku Atlas Copco Česká republika nebo posílejte na e-mailovou adresu social.media@cz.atlascopco.com. Výhru zašleme poštou. Soutěž probíhá od 22. 5. do 8. 6. 2018.

Pravidla soutěže Soutěž trvá od 22. 5. do 8. 6. 2018 a koná se na území České a Slovenské republiky. Jejím organizátorem je společnost Atlas Copco s.r.o., se sídlem v ulici Průmyslová 1428/10, 102 00 Praha-Hostivař, IČ: 49614932, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 21114 (dále jen organizátor). Účastníkem soutěže (dále jen účastníkem) je každý, kdo na Facebookový profil Atlas Copco Česká republika přidá svoji fotku s bruskou do soutěžního příspěvku s komentářem. Popřípadě pošle soutěžní fotografii na e-mailovou adresu social.media@cz.atlascopco.com. Zasláním fotky souhlasíte s jejím publikováním na Facebooku Atlas Copco Česká republika. Na fotografii musí být zřetelně vidět účastník i bruska, foto je následně nutné opatřit hashtagem #VyhrajTrickoGTG a komentářem. Každý účastník může přidat do soutěžního příspěvku na Facebooku, případně zaslat na e-mail, jen jednu soutěžní fotografii. Ta pochopitelně nesmí být nedovoleného či nemravného obsahu (nesmí mít pornografický charakter, porušovat práva duševního vlastnictví třetích osob, propagovat zločinecké, rasové či nábožensky nesnášenlivé a nezákonné ideologie). Účastník se dále zavazuje poskytnout organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail). Tyto údaje musejí být aktuální a pravdivé, v případě, že tomu tak není, je organizátor oprávněn vyloučit účastníka ze soutěže. Účastník zapojením do soutěže dává organizátorovi souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů po celou dobu soutěže a dalších dvou let po ukončení soutěže pro účely řádného zajištění jejího průběhu. Dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, účastník bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat (social.media@cz.atlascopco.com), že má právo na opravu údajů, jejich blokování a likvidaci. Prvních 10 soutěžích, kteří splní podmínky soutěže, získáva hlavní cenu v podobě trička s motivem brusky GTG. Účastníci, který se do soutěže zapojí, ale nebyli mezi prvními 10, získávají automaticky drobný dárek dle našeho výběru. Odměnu poskytuje organizátor a účastníkům ji zašle poštou. Výherce není povinen odměnu přijmout a nemůže ji naopak vymáhat soudní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž přerušit, zrušit či změnit její pravidla. V takovém případě nevzniká nárok na odškodnění. V případě sporných případů pak rozhoduje dle vlastního uvážení, které je následně platné. Za obsah nahraných fotografií nenese žádnou zodpovědnost, stejně tak nenese zodpovědnost za případné škody způsobené neúmyslným či neplánovaným selháním systému. Organizátorem soutěže není Facebook, nenese tedy zodpovědnost za soulad pravidel s právními předpisy České či Slovenské republiky a vůči účastníkům soutěže nenese žádné závazky. Účastník se zapojením do soutěže zavazuje dodržovat její pravidla. V případě jejich nedodržení si organizátor vyhrazuje právo účastníka ze soutěže vyloučit a fotografii ze svého profilu odstranit. Organizátor tak činí ve své plné kompetenci. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí právo na případnou výhru, organizátor přitom není povinen v takovém případě soutěž opakovat.

Průmyslové nářadí a řešení Czech Republic Úhlová bruska