ZS VSD lavtryksskruekompressor sikrer effektivitet i spildevandsrensningsanlæg i Münster, Tyskland

I nedsivningsvandrensningsanlægget på affaldshåndteringscenteret i Münster forsyner den oliefri ZS VSD lavtrykskompressor fra Atlas Copco aerobe bakterier med luft.

oliefri Spildevandsrensning Lavtrykskompressorer Klasse 0 Smart AIR-løsninger Skrue

ZS VSD lavtrykskompressor forsyner bakterier med oliefri luft

Rensningsanlæg i Münster, Tyskland

Teknologien, der kræver minimal vedligeholdelse, og den integrerede frekvensomformer var de afgørende faktorer for valget af den energieffektive ZS 55+ VSD. Anlægget har i 15 år behandlet nedsivende vand fra 2 centrale lossepladser, hvoraf den ene stadig er i drift. "Den ene af de to lossepladser er allerede lukket," forklarer driftsleder Christian Lüke. "Men vandet fortsætter med at sive ned lang tid efter, hvilket vi vil skulle behandle i det centrale spildevandsrensningsanlæg før den afsluttende rensning."Husholdningsaffaldet på pladsen indeholder årtiers rester af medicin, halvtomme beholdere fra olieskift foretaget hjemme eller malingrester, på trods af affaldssortering. "Visse indholdsstoffer slipper med tiden igennem på trods af selv de bedste affaldssorteringsbestræbelser," siger Lüke.

“ "Jeg kan ikke lugte noget som helst her," kommenterer den besøgende, idet han træder ind i nedsivningsrensningsanlægget på affaldshåndteringscenteret i Münster. ”

visitors of the plant

Overskydende driftstryk på op til 1,2 bar

Den oliefri ZS lavtrykskompressorserie er designet til afgivne luftmængder fra ca. 250 til knap 4.600 m3/h og overskydende driftstryk op til 1,2 bar. Den integrerede hastighedsregulering (frekvensreguleret motor, VSD) monteret på maskinen i Münster tilpasser sig automatisk det nøjagtige aktuelle luftbehov. Hastigheden på de gamle blæsere kunne kun reguleres med eksterne frekvensomformere. ZS 55+ producerer luftmængder på op til 1.680 m3/h og er beregnet til trykstigninger mellem 0,3 og 1,2 bar. Man kan se det mudrede, brune vand fra broerne over bassinerne. Klaringsbassinerne, hvor nedsivningsvandet først pumpes ind, er 6-7 meter dybe. Münster bruger den energibesparende modstrøms afnitrificeringsproces. Dette sker i den første femtedel af bassinet, hvor anaerobe bakterier er aktive og ikke har brug for ilt. Spildevandet ledes gennem et overløb til den beluftede nitrificering. Det nominelle tryk til beluftning er ca. 0,86 bar. "Vi har brug for 0,6 til 0,7 bar blot for at udligne trykket i vandsøjlen," forklarer Rasch, "og yderligere 0,2 bar til at oppumpe beluftningsrørenes membraner." I mellemtiden kører Atlas Copco ZS VSD kompressoren konstant i anlægget. En af to kapselblæsere indsættes i drift, hvis luftbehovet er stort. Den tredje kapselblæser anvendes som reserve og sættes i drift skiftevis med den anden gamle blæser.

Fordelene ved VSD (variabel omdrejningshastighed)

“ Det direkte drev og den indbyggede frekvensomformer var de afgørende faktorer, siger Christian Lüke om beslutningen om at købe ZS 55+ VSD, da en af de tre gamle blæsere fik dyre motorskader. ”

Christian Lüke , Ledende medarbejder på spildevandsrensningsanlægget i Münster, Tyskland

Disse ældre maskiner kræver mere vedligeholdelse på grund af kileremstrækket mellem motor og gear end Atlas Copcos skruekompressor, hvor motor og kompressorelement udgør én enhed, udtaler Lüke. Den frekvensregulerede motor og skrueelementet er flangemonteret direkte på gearhuset. "Bakterierne kan maksimalt overleve en halv dag uden beluftning," understreger ingeniøren, "så vi skal kunne være sikre på, at kompressoren fungerer fuldstændig upåklageligt." Den nye kompressor opfylder dette krav og sikrer en uafbrudt forsyning af oliefri trykluft.