Forbedret energieffektivitet

FD (VSD)+-tryklufttørreren sparer øjeblikkeligt energi takket være et lavt tryktab, højeffektive komponenter og et avanceret styresystem. Den når op på 1.250-2.400 l/s

Smart AIR-løsninger

FD+-kølemiddeltørreren, der er udviklet til at arbejde sammen med klassens førende serie af kompressorer og styreenheder, sparer energi og beskytter din produktion

Ren trykluft

FD+-kølemiddeltørreren overstiger de internationale standarder for trykluftrenhed i henhold til ISO 8573-1:2010. Klasse 4

Komplet beskyttelse til dit anvendelsesformål

Kølemiddeltørrere i serien FD (VSD) 1250+ til 2400+ l/s fjerner fugt fra trykluften med et dugpunkt på helt ned til +3 °C.
Det innovative design af FD+-tryklufttørreren giver store energibesparelser: 


  • Elektroniske reguleringsventiler 
  • Avanceret styring med Elektronikon Mk5 
  • Højeffektiv varmeveksler 
  • R410: Miljøvenlig kølemiddelgas 
  • Højeffektiv scroll-kølekompressor 
  • Tabsfrit kondensatdræn forhindrer trykluftspild
  •  EC-køleventilatorer anvender mindre energi 
  • Vand- og luftkølede varianter kan leveres 
  • Mere ekstraudstyr kan leveres

Op til 65 % energibesparelse med VSD-teknologi

Kølemiddeltørrer FD 1500 VSD+

Over 35 % af tørrerens levetidsomkostninger udgøres af den energi, den forbruger. For at reducere energiomkostningerne tilbyder vi FD (VSD)+-tryklufttørrere med variabelt omdrejningstal (VSD-teknologi). VSD giver store energibesparelser, hvilket medvirker til at beskytte miljøet for fremtidige generationer.
Hvad er VSD-teknologi?


Brochures
  • FD (VSD)+ series (1250-2400 l/s, 2648-4238 cfm) 1.1 MB, PDF