Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Digital controllers for mobile compressors

Every compressor comes with a controller to match. Our digital controllers allow you to get the most out of your machine.

Contact us

Intelligent controls for your air compressor

Operator using the compressor controller on an Atlas Copco booster

Your compressor’s controller is the brain of your machine. It allows you to get the most out of your compressor: you can set the pressure, check for diagnostics and get notified when maintenance is due. Atlas Copco’s compressor controllers are intuitive, intelligent and built for the harshest outdoor conditions. Unleash your compressor’s potential and learn more about our controllers.


Controllers improve the fuel economy

80% of your cost of ownership comes from the fuel your compressor consumes. Digital controls can match the engine speed to the demand to improve the machine’s fuel economy. Our most advanced controllers, running on the largest machines, have other built-in technology, for example ECO-mode, which reduces your compressor’s energy consumption with 50% when the compressor is in idling mode.


Find out how ECO-mode works

One compressor, different pressure settings, various applications

The Xc2003 controllers comes with PACE technology, an electronic pressure regulation system. You can define the pressure in the controller, and the compressor regulates the flow. One compressor can run at different pressure settings, and therefore, tackle various applications. Also the Xc4004 has plenty of settings you can play with, depending on the job on hand.


Learn more about PACE.

Remote monitoring and telematics for your compressor

Most of our compressors have FleetLink, our telematics system, as standard installed. This telematics system allows for geo-fencing, digitalizing the performance of your compressors, etc.


Check out all the possibilities of FleetLink.

Our range of compressor controllers: