Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Fixed Speed Electric portable compressor

11.3 - 25 m³/min // 399 - 900 cfm // 10 bar // 150 psi

Contact us +30 2103499600

What is missing?

Are mobile electric air compressor solutions new to you? Don't worry! Watch this short video and discover the benefits that can be achieved with electric solutions.

Loading...

30%

Up to 30% lighter than conventional compressors

50%

Up to 50% smaller than conventional compressors

50%

Save up to 50% on your operation costs

Lightweight

Compact

Fuel Efficient

Exterme versatility

Atlas Copco’s range of E-Air compressors brings the benefits of electric-driven equipment to every possible workplace. No emissions, efficient and ruggedized motors, low noise levels and a plug-and-play design; you can take the E-Air anywhere.

E-Air T900 electric compressor application

The E-Air T900 electric compressor in action

If you have an electric power supply at your job site, you can save good money using electricity instead of diesel, depending on the energy prices. Emission-free and quiet, the E-Air is an environmentally-friendly and efficient source of compressed air. This light and compact compressor range delivers compressed air with a flow of 11 to 25 m³/min (400-900 cfm). All the components under its corrosion-resistant canopy are the result of time-tested technology, ruggedized for all weather conditions. Every E-Air range is designed for easy service, with extended service interval of 2000 hours, or 2 years, a spillage free frame and side drain plugs.


Download the brochure

Product variations

E-Air T 400, E-Air T 500, E-Air T 900

What is missing?

Are mobile electric air compressor solutions new to you? Don't worry! Watch this short video and discover the benefits that can be achieved with electric solutions.

Loading...

Have you considered electric?

The XATS 900E Electric Mobile Air Compressor

Loading...