Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Calculate the total cost of ownership of your electric air compressor

When you invest in an E-Air electric air compressor, you’re not only investing in a sustainable solution. Savings on maintenance and energy costs will greatly reduce your total cost of ownership. Calculate your operational cost savings.

Contact us

Save up to 50% on your running costs

Let's put it in numbers: if you spend 100 euro on electricity, the electric E-Air VSD compressor can run double the hours of a comparable diesel compressor with 100 euro worth of fuel. This is thanks to the E-Air's energy-efficient motors as well as the prices of electricity when compared to those of diesel.

Mobile air compressors run almost always in partial or unload situations. Especially in these conditions, a VSD motor offers significant energy savings. An E-Air VSD is powered by a permanent magnet motor, the most efficient type of motor in the market. Together with an in-house developed Atlas Copco screw element, the E-Air's energy-efficiency is unbeatable.

Longer service intervals

No diesel engine means less service: only once every 2 years (or 2000 hours). So you're not only saving good money, but also time.

Calculate your operational costs