Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

How to choose the right operating mode

Need help? Ask the expert

Energy storage systems

How to choose the right operating mode for energy storage systems

One of the key benefits of the modular ZenergiZe battery storage solution is its flexibility. Depending on the application, and the available power source, the unit can be used either as a sole source of power or to enable smart load management to help balance power consumption in demanding applications.

How does island mode work?

In an island mode, the ZenergiZe units can be used as a standalone source of power. The modular unit can be used in a 3ph connection or in a single phase. A typical application would be a small event in a city center, where the unit is needed to power low loads, such as lighting and music devices, and where emissions and noise need to be limited. When combined with a renewable source to produce the energy needed, such as solar panels or a wind turbine, running the ZenergiZe units in an island mode can reduce CO2 emissions by up to 100 percent, resulting in a completely sustainable solution.

How does hybrid mode work?

In the hybrid mode, the ZenergiZe units are combined with any diesel generator to enable smart load management. This mode is ideal for improving performance in an application like a construction site, where the batteries can be used to feed low loads – such as site lighting – during nights, or to supply extra power during peaks in demand. The generator will recharge the batteries when the demand for power is low, optimizing efficiency and ensuring that the batteries are ready for use when needed. The hybrid mode is designed to help operators improve sustainability and cut costs. It can reduce the daily fuel consumption by up to 50 percent, compared to a standalone diesel generator, significantly reducing the cost of operations, and saving approximately 100 tons of CO2. In addition to green operation, a key benefit of the hybrid mode is that the battery system can help extend the lifespan of the generator while optimizing its performance. In practice, this means that a 40 percent smaller generator can be used for the same application. This helps operators reduce fuel consumption by a corresponding amount, improving sustainability. A smaller and lighter unit also translates to reduced fuel costs during transportation, and the small footprint makes the unit an easy fit for a range of applications from busy construction sites to crowded events.

how energy storage systems work in construction site

24 hours at a construction site