Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

360° of the E-Air V1100 VSD

Discover all the features of the E-Air V1100 VSD

Meet the machine in real life. Contact us.

An electric mobile compressor, with VSD technology

Do you have an elecric power supply on your job site? Then consider going electric. The E-Air V1100 VSD delivers no less than 36,4 m³/min (1286 cfm) of air, with an adjustable pressure between 5 and 14 bar (72-200 psi).

Quiet, exhaust-free, compact and powerful. Where will you take your E-Air V1100 VSD next?

Electric mobile compressor for high flow demands

E-AIr V1100 at a construction site

Dust, rain, heat,... the E-Air V1100 VSD weathers through it all

Large construction sites, mining, quarrying, oil and gas... the E-Air V1100 delivers the high flows your application needs, without the diesel exhaust from traditional portable compressors.

You can even run this electric unit indoors, thanks to the low noise levels and exhaust-free operation. But don't worry about leaving it out in the rain: every E-Air is ruggedized for all weather conditions.

You might also be interested in

Petrochemical 360° tool Power plants Drilling Toolkit Construction Mining & quarries E-Air Demolition Events Water well Utilities Oil & gas Manufacturing