Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Paroil M

Mineral compressor oil

Contact us +30 2103499600

For any extreme weather, Atlas Copco Parts & Service

Loading...

High oxidation resistance

Perfect water separation

Balanced composition on anti-foaming and air release

Paroil M is a mineral-based, premium-quality oil with a high viscosity index and additives which provide the superior anti-wear and film strength and other performance characteristics necessary for the most critical applications. Atlas Copco Paroil M is developed specifically to provide high levels of performance and protection for single-stage compressors in low-pressure applications working in standard ambient temperatures between -10° and +30°C.  

Performance Paroil M

  Method Unit Value
Viscosity at 40°C ASTM D 445 mm²/s 46
Viscosity at 100°C ASTM D 445 mm²/s 7.0
Viscosity Index ASTM D 2207   108
Density at 15°C ISO 3675 kg/dm³ 0.88
Flash point COC ASTM D 92 °C 212
Pour Point ASTM D 97 °C -33

Capacity

  Part Number
5 l 1.32 US gal 1615 5947 00
20 l 5.28 US gal 1615 5948 00
210 l 55.48 US gal 1615 5949 00