Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Paroil M Xtreme

Extended lifetime mineral oil

Contact us +30 2103499600

For any extreme weather, Atlas Copco Parts & Service

Loading...

Premium mineral-based oil

New additive formula

Excellent oxidation resistance and water separation

Paroil M Xtreme is a mineral-based oil uniquely formulated for your new-generation Atlas Copco single-stage portable compressors. Although a higher-level base oil and specific additive packaging may extend service intervals, Paroil M Xtreme will ensure your portable compressor will continue to operate in all demanding conditions. Constant oil film protection will protect your element rotors and bearings and will work in harmony with all other components of your portable compressors. Special additive packaging results in less contamination, better water separation and no leakages. Paroil M Xtreme will set a higher level of productivity standards and higher uptime on your job site.

Performance

  Method Unit Value
Viscosity at 40°C ASTM D 445 mm²/s 46
Viscosity at 100°C ASTM D 445 mm²/s 6.85
Viscosity Index ASTM D 2207   108
Density at 15°C ISO 3675 kg/dm³ 0.86
Flash point COC ASTM D 92 °C 212
Pour Point ASTM D 97 °C -33

Capacity

  Part Number
5 l 1.32 US gal 1615 5958 00
20 l 5.28 US gal 1615 5959 00
210 l 55.48 US gal 1615 5960 00
1000 l 264.17 US gal 1630 0310 00