Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Paroil S Xtreme

Synthetic lubricant for high ambient temperatures

Contact us +30 2103499600

For any extreme weather, Atlas Copco Parts & Service

Loading...

Excellent oxidation resistance

Excellent water separation

Excellent seal and paint compatibility

Balanced composition on anti-foaming and air release

Top protection against wear

High viscosity index

Atlas Copco Paroil S Xtreme has been designed to provide optimum levels of performance and protection for all 30-to-35-bar applications and for all portable two-stage compressors running in ambient temperatures above 30°C.

Paroil S Xtreme is a fully synthetic premium-quality oil with a high viscosity index. The quality lubricator additives allow for oil change intervals of 1,000 hours without any loss in performance and compressor longevity.

Performance

  Method Unit Value
Viscosity class ISO VG ISO 6743   68
Density at 15°C ISO 3675 kg/dm³ 0.861
Viscosity at 40°C ASTM D 445 mm²/s 68
Viscosity at 100°C ASTM D 445 mm²/s 9.5
Pour Point ASTM D 97 °C -45
Viscosity index ASTM D 2270   119
Flash point COC ASTM D 92 °C 248

Capacity

  Part Number
20 l 1.32 US gal 1630 0180 00
201 l 5.28 US gal 1630 0181 00
1000 l 26.17 US gal 1630 0182 00