Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Fluids & Lubricants for Handheld Hydraulic Equipment

The blood in your machine

Contact us +30 2103499600

Atlas Copco Geniune Oils

Developed to match our maintenance specifications, Atlas Copco fluids and lubricants help protect your investment, which keeps you productive and improves the resale value of your compressor.

- The correct fluids reduce equipment breakdowns and optimize your machine’s performance.
- Quality fluids last longer.
- Ordering from us simplifies the process and eliminates the need to work with multiple suppliers.

Power Pack Bio-Oil

Atlas Copco Power Pack Bio-Oil is hydraulic oil based on synthetic, quickly biodegradable ester and environmentally friendly combination of additives. It is environmentally friendly, non-hazardous to the water, reducing the impact in case of accidental spillage. It is a particularly interesting feature in portable Atlas Copco LP hydraulic power packs, especially where the possibility of environmental contamination could occur.

  • Reliable protection against wear, scuffing and corrosion as well as EP behaviour. 
  • Wide temperature range from -15°C to +80°C/5 to 176 ºF. 
  • Exceed the technical requirements according to ISO 15380:2011

Paroil E Mission Green

Premium-quality engine oil for optimal performance, protection and lubrication of all the engines used in our machines. This oil meets stringent quality control specifications, ensuring your equipment will run smoothly and reliably. Paroil E Green is formulated from a highly refined mineral oil and an advanced additive system, demonstrating excellent high-temperature viscosity retention over extended service periods. This oil also provides a very high level of protection to all parts of the engine, in both diesel and petrol engines. Overall engine cleanliness is improved, even under the most severe conditions. Its outstanding performance makes it suitable for engines under the latest low emissions legislations (Final Tier 4/Stage IV) and previous regulations. Moreover, it can be used not only in the whole concrete equipment with engines, but also in the other Atlas Copco engine-driven machines in your fleet, including light compaction, portable compressors, generators, self-prime pumps, hydraulic power packs, ride-on rollers, and more, simplifying your engine oil procurement, and optimizing your stock planning.

  • Superb anti-wear and corrosion protection.
  • Extremely high oxidation stability.
  • Balanced composition.
  • Control the harmful effects of soot.
  • Quality lubricant additives.
Type Name Description Size Part Number
Hydraulic oil Power Pack Bio-Oil Hydraulic oil for power packsBiodegradable.  5l 3382 0700 86
         
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 5l 1630 0471 00
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 20l 1630 0472 00
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 210l 1630 0473 00

Related products: