Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Consumables

For your daily machine operation

Contact us +30 2103499600

Air couplings

High-quality claw couplings are one of the most important parts of a compressed air system. Atlas Copco couplings are forged, machined, hardened, galvanized and chromium-plated to withstand almost any abuse they might encounter. They have thinner walls than cast couplings, resulting in less resistance to air flow. Reduced airflow loss makes pneumatic tools work at optimum pressure and air flow. The manufacturing methods allows thin walls, thus allowing a bigger hole for a given hose diameter. The hole is machined to enable perfect centering and a smooth surface. The seal has a machined seat so that it fits perfectly and does not disturb air flow. In addition, a full portfolio of hose couplings and clamps is available.

Air flow

Consumables
A top-quality claw coupling has thin walls, allowing maximum air flow.

Pressure loss

Consumables
As few as six inferior, flow-choking couplings in the system can result in a power loss of 20% or more.

Productivity

Consumables
A 20% power loss means that at least 20% less work is done.
PRODUCT: USE:

Claw coupling

Forged. Quick and easy hose connecting system

Claw coupling with swiveling nipple

Forged and easier to connect different hose sizes thanks to reduced torsional resistance. The locking nut minimizes the risk of accidental disconnection.

Lock spring

Simple and effective safety solution to avoid accidental claw coupling opening

Hose clamps

Fits the hose and hose nipples or connecting nipples

Hose jointing nipples

To join to hoses without couplings, using hose clamps (less connection loses)

Hose couplings

Threaded hose connections, alternative to claw couplings

Cup nuts

To fix the connection with hose couplings

Branch pipes

Simple bifurcation of air lines

Features: Benefits:
  • Minimal air flow disturbance and losses in the air line
  • Increased efficiency and reduced cost of operation, in terms of both time and energy 
  • High-quality manufacturing with outstanding resistance to wear and shocks
  • Increased lifetime and reliability, as well as reduced safety risks 
  • Wide portfolio with the right coupling for each application
  • Full-line supplier for the construction industry

 

Plug hole drill steels

DKR 36 in action
DKR-36 plug rock drill is light and able to drill small diameter holes in concrete and rock. For such small but powerful machines, the plug hole drill steels have been specially made. The carbon tungsten ensure a long drilling lifetime, and the wide portfolio in diameters and lengths ensures you can get the best performance of the DKR-36.

Related products and services: