Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Service Kits

Atlas Copco Kits are sets of spare parts for the most common repairs and maintenance operations, collected together in one box.

Contact us +30 2103499600

When you acquire Atlas Copco equipment, you can count on outstanding and sustainable productivity. To make sure you maintain this level of productivity after service, it is vital to use machine parts designed and produced in the same way as the original ones. Only genuine parts, with their rigorous quality assurance, can fully uphold the integrity of your equipment and guarantee high performance. Using genuine parts translates into high uptime and maximum productivity over a long time.

Predictive Maintenance Kit

Every pneumatic rock drill is made of parts which are subject to wear in their operation. Wearing depends on a lot of variables, including the application, the material to drill, and setup of the air line. A worn part can affect your machine’s performance but can also trigger major breakdowns. Atlas Copco therefore recommends you inspect your equipment regularly and that you keep strictly to the maintenance schedules and pay due attention to wear limits. The Predictive Maintenance Kits consist of a predefined set of wear parts for the most common service operations, in line with the to the maintenance schedules of your breaker.

Repair Kits

For the unlikely eventuality that a part fails or breaks, Atlas Copco created Repair & Overhaul Kits to facilitate part identification and minimize downtime.

Features:  Benefits:
  • The Service Kits supplied by Atlas Copco contain every item, down to the last seal. 
  • Save time getting the right parts. You can rely on one source for all your spare parts.
  • One reference number speeds up delivery. 
  • Easy-to-obtain Service Kits are readily available. 
  • All complex kits are shipped with clear and easy-to-follow instructions.
  • Minimize downtime. If you carry out servicing in-house,  your mechanic does not need to waste precious time finding out how to install the parts correctly.
  • Using Service Kits allows you to plan maintenance in advance. The kits are attractively priced, at a lower cost than purchasing the individual items. 
  • Keep your maintenance budget low. No unforeseen surprises will upset your budget. When you consider the time and money saved by not having to find, order and install separate spare parts, a Service Kit is definitely the most cost-effective maintenance solution.

 

Related products and services: