Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Näin käytät poria

Poran käsittely ei ole läheskään niin vaikeaa kuin miltä se saattaa näyttää. Tässä artikkelissa annetaan vihjeitä ja kerrotaan lyhyesti tärkeimmät asiat, jotka kannattaa huomioida ennen porien käyttöä.

9. maaliskuuta 2019Käytä aina terävää poranterää! Tätä ei voi korostaa liikaa. Laadukkaat poranterät ja niiden teroituslaitteet voivat säästää energiaa ja aikaa.✔Oikea paikka voi vähentää tarvittavaa syöttövoimaa jopa 30 %. Mitä pienemmällä voimalla terää tarvitsee painaa työkappaleeseen, sitä helpompaa on poran ohjaaminen. Tällöin reiästä tulee suora ja pyöreä. Käytä ristiteroitettuja "split point" -poranteriä tai ohennetulla nirkolla varustettuja poranteriä.

Drilling Guide

Esiporaa suuret reiät. Kun teräkseen porattavan reiän läpimitta on yli 5–6 mm, sen vaatima syöttövoima alkaa olla niin suuri, ettei sitä voida enää saavuttaa käsiporalla. Yli 70 % syöttövoimasta kohdistuu poikkisärmään. Jos esiporaat reiän lopullista reikää pienemmällä terällä, myös tarvittava syöttövoima vähenee vastaavasti. Erittäin suuret reiät voi esiporata useassa vaiheessa.

Kohdista terä tismalleen oikein. Poraamisen alussa terä lipeää helposti paikaltaan erityisesti poikkisärmäisiä teriä käytettäessä. Voit välttää lipsumisen käyttämällä ristiteroitettuja tai ohennetulla nirkolla varustettuja teriä. Merkkaa reiän keskikohta pistepuikolla tai käytä poraa, jonka voi käynnistää ryömintänopeudella. Voit myös käyttää sapluunoita. Niistä on erityisesty hyötyä silloin, kun on porattava useita reikiä tiettyihin kohtiin toisiinsa nähden.

Kun poraat kahden kappaleen läpi, kiinnitä ne toisiinsa. Tämä on hyvin yleistä käsiporia käytettäessä. Suuria ja painavia rakenteita työstettäessä osat kannattaa kiinnittää toisiinsa ensimmäisestä reiästä pultilla tai ruuvilla ennen muiden reikien poraamista.

Lisää esiporauksesta… Noin 70 % syöttövoimasta kuluu poikkisärmän (poranterän ensimmäinen pureva osa) saamiseen materiaalin läpi. Kun tämä kohta on päässyt läpi, poraaminen helpottuu ja terä läpäisee materiaalin nopeammin, jolloin reiästä ei luultavasti tule siistiä ja terä jumittuu. Voit välttää tämän esiporauksella.

Syvien reikien poraaminen. Kun reiän syvyys on viisi kertaa terän paksuutta suurempi, terä on otettava ulos reiästä säännöllisesti lastujen poistamiseksi reiästä. Tätä on toistettava yhä useammin reiän syventyessä. Voit viilentää terää kastamalla sen veteen tai öljyyn.

Tee laadukas reikä. Reiän laadussa on kyse pyöreydestä/suoruudesta, oikeasta kulmasta ja purseettomista reiän reunoista terän ulostulopuolella. Oikeantyyppinen terä parantaa reiän laatua. Jotta reiästä tulisi kohtisuora, on tärkeää pitää terä kohtisuorassa työstettävään pintaan nähden. Voit välttää purseita terän ulostulopuolella poraamalla alustaa vasten ja käyttämällä terävää poranterää.

Poikittaiset reiät tangoissa ja putkissa. Merkkaa reikien paikat pistepuikolla.

Grinding guide

Kiinnitä työkappale tukevasti siten, että voit työskennellä ryhdikkäässä asennossa ja kohdistaa terän helposti.
Kannattaa myös käyttää kiinnityslaitetta, joka ohjaa terän suoraan pyöreän kappaleen läpi.

Drilling Guide

Kaltevat reiät. Poraa ensin pieni upotus. Käytä tähän terää, joka on kaksi kertaa niin paksu kuin kaltevan reiän halkaisija. Siitä on hyvä aloittaa kaltevan reiän poraaminen.

Kun tiedät enemmän, koko työ helpottuu.


Aiheeseen liittyvää tietoa