Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Etenemissuunnitelma tulevaisuuden toteuttamiseen

Monet teollisuusyritykset ottavat neljännen teollisuusvallankumouksen teknologioita aktiivisesti käyttöön. Yleisin haaste kohdataan kuitenkin silloin, kun yritykset käynnistävät pilotteja, mutta eivät tahdo päästä tästä vaiheesta eteenpäin. Yritykset eivät näin ollen koskaan saavuta laajentamisen ja yhteentoimivuuden tuomia etuja. Onkin syytä korostaa, että yhden käyttötapauksen ja tekniikan laajemman käyttöönoton lisäksi on tärkeää onnistua laajentamaan useita erilaisia käyttötapauksia ja tekniikoita, jotta synergiavaikutuksista saataisiin kaikki hyöty.

Erityisesti kaksi seikkaa on syytä ottaa huomioon teollisuus 4.0:n käyttöönotossa: liiketoiminnan haasteet ja digitaaliset haasteet. Liiketoiminnan haasteisiin sisältyvät esimerkiksi yrityksen liiketoimintamallin kilpailuedut ja se, miten niitä kehitetään käyttämällä edistynyttä teknologiaa, päätöksentekoprosessin nopeus, tietoturva ja luottamuksellisuus. Digitaaliset haasteet saattavat puolestaan liittyä tietojen luotettavuuteen ja verkon suorituskykyyn, tietojen omistajuuden ongelmiin sekä toteutuskelpoisten tietojen hankkimiseen data-analyysin avulla.

Oman tilanteen ja sopeutumistason tunnistuksessa voidaan käyttää apuna kuutta ulottuvuutta:

Kuva 1: Teollisuus 4.0 -mukautuksen kuvaamiseen käytetyt kuusi ulottuvuutta

Teollisuus 4.0 -etenemissuunnitelma on jokaisella yrityksellä erilainen. Suunnitelman tulisi johdattaa yritys yksilöllisestä lähtöpisteestään aina toivottuun tavoitetilanteeseen saakka. Seuraava teknologiasuunnitelma saattaa auttaa arvioitaessa nykyisiä osaamisalueita ja ohjata keskustelua tavoitetasosta ja halutuista tulevista osaamisalueista:

Kuva 2: Teollisuus 4.0 -valmiusmalli

Etenemissuunnitelman suunnittelu
Etenemissuunnitelman suunnittelu käynnistyy alustavalla arvioinnilla, jossa määritetään kehitys- ja muutostarpeet. Alkuanalyysin tulisi sisältää seuraavat seikat: - Nykyisen valmiustason arviointi - Pilottihanke yhdellä tuoteryhmällä ja sen varmistaminen, että jokaista tuotantoprosessin vaihetta parannetaan vähintään kahdella teollisuus 4.0 -malleihin perustuvalla käyttötapauksella - Alusta loppuun suunniteltu korkeatasoinen ratkaisu ja määritelmä erilaisten uusien osaamisalueiden toteutustavasta ja -ajasta - Jokaisen kuuden ulottuvuuden puutteiden arviointi ja luettelo kehitystarpeista, jotka kohdistetaan kunkin kuuden ulottuvuuden samanlaisille valmiustasoille eli varmistetaan, että valmiustaso 2.5 saavutetaan kaikissa ulottuvuuksissa - Etenemissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet nykyisen ja tulevan tilanteen välisen aukon kiinni kuromiseen Etenemissuunnitelma on lähestymistapa, joka on suunniteltu koordinoimaan yksittäiset pilottihankkeet yhtenäiseksi ratkaisuksi, joka parantaa tuotantoprosessin kaikkia osia. Pilottiratkaisut sovitetaan lisäksi haluttuihin teknologioihin ja teollistetaan. Näin toimimalla voidaan varmistaa, että ratkaisut ovat vakaita ja turvallisia sekä laajennettavissa käyttöön globaalisti.

Atlas Copcolla on paljon kokemusta, tietoa ja taitoa asiakkaiden tukemisesta teollisuus 4.0:n suunnittelussa ja kehittämisessä. Teollisuus 4.0 -strategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa tarvitaan systemaattisuutta, jotta yritys saisi hyödynnettyä liiketaloudelliset edut kautta linjan. Tämä tietotaito näkyy kahdessa esimerkissämme etenemissuunnitelmasta: teollisuus 4.0 uusille tulokkaille ja Tie pilottihankkeista toimialaratkaisuiksi.

Jatka tarkistamalla etenemissuunnitelmasi.